Baza wiedzy Informatyka Linux

Co to jest SSH i do czego można go wykorzystać?

Co to jest SSH?

SSH (ang. Secure Shell) jest to protokół komunikacyjny stosowany w sieciach TCP/IP. Służy to zdalnego łączenia terminalowego z komputerami. SSH jest następcą protokołu “telnet”. W przeciwieństwie do swojego “poprzednika” połączenia zestawiane przez SSH są szyfrowane.

Na bazie SSH powstało kilka bezpiecznych protokołów transferu plików, np. SCP, SFTP. Protokół SSH działa w architekturze klient-serwer na domyślnym porcie 22. Najpopularniejszy zestaw narzędzi do zarządzania SSH to pakiet OpenSSH zainstalowany domyślnie w większości dystrybucji GNU/Linux i BSD. OpenSSH standardowo zawiera serwer SSH oraz klient SSH. W systemie Windows można połączyć się przez SSH za pomocą programu “Putty”. W Linuksie natomiast jest to standardowo dostępne w domyślnej instalacji systemu (najczęściej) – wystarczy wpisać w konsolę:
ssh user@IP_lub_nazwa_serwera.

Do czego można wykorzystać SSH?

Dzięki SSH możemy połączyć się ze zdalnym serwerem i uzyskać dostęp do powłoki systemowej. W większości dystrybucji GNU/Linux domyślną powłoką jest /bin/bash. Powłoka bywa również nazywana konsolą, lub terminalem. Dostęp do powłoki systemowej to potężne narzędzie dzięki, któremu możemy zarządzać swoim serwerem, zmieniać uprawnienia do plików, tworzyć i przenosić pliki oraz katalogi, pakować i rozpakowywać archiwa itp.

Dostęp do powłoki systemowej po SSH dostępny jest dla następujących usług:

– Hosting (ograniczony dostęp)
– Serwery VPS (pełny dostęp, root)
– Serwery dedykowane (pełny dostęp, root)
– Serwery Cloud (pełny dostęp, root)

Na kontach hostingowych możliwy jest jedynie limitowany dostęp – bez możliwości instalacji i dodawania nowych narzędzi. Na pozostałych usługach, gdzie mamy pełny dostęp do konta root można według uznania modyfikować i dodawać własne narzędzia.

Najbardziej przydatne narzędzia konsolowe.

W tabeli poniżej znajduje się spis wraz z przeznaczeniem, najbardziej przydatnych z punktu widzenia użytkownika poleceń powłoki systemów GNU/Linux.

Czytaj  Pierwsze uruchomienie laptopa z Windows 11
 
Zadanie Polecenie powłoki
Operacje na plikach i katalogach chmod – zmiana uprawnień do pliku

chown – zmiana właściciela i grupy

cp – kopiowanie plików

mv – przenoszenie plików

file – określa typ pliku

rm – usunięcie pliku

Operacje na katalogach cd – zmiana katalogu

pwd – wyświetlenie katalogu z jakim obecnie jesteśmy

ls – wylistowanie plików i katalogów

mkdir – utworzenie katalogu

rmdir – usunięcie pustego katalogu

Wyświetlanie plików cat – wyświetla zawartość pliku

less – wyświetlanie plików na ekranie w sposób bardziej przystępny

tail – wyświetlanie ostatnich linijek pliku, obserwacja zmian

find – wyszukiwanie plików po nazwie

grep – odszukiwanie łańcuchów pasujących do wzorca

Archiwizacja tar – tworzenie i rozpakowywanie archiwów

unzip – rozpakowywanie archiwów ZIP

Edytor tesktu nano – prosty konsolowy edytor tekstu

vi, vim – konsolowy edytor tekstu

mcedit – domyślny edytor tekstu Midnight Commandera

Menadżer plików Midnight Commander (mc) – dwupanelowy menadżer plików

Bardziej szczegółowe opisy używania poleceń znajdujących się w tabeli zostały opisane w artykułach w Bazie Wiedzy. Po więcej warto odwiedzić również strony Wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Polecenia_systemu_operacyjnego_Unix

Polecane wpisy
Handel akcjami i aktywnościami detalicznymi
Handel akcjami i aktywnościami detalicznymi

Handel akcjami i aktywami detalicznymi odnosi się do procesu kupna i sprzedaży akcji oraz innych instrumentów finansowych przez indywidualnych inwestorów Czytaj dalej

7 zip download
7 zip download

7-Zip: Pobierz bezpłatny program do archiwizacji plików 7-Zip to bezpłatny program do archiwizacji plików z otwartym kodem źródłowym, który oferuje Czytaj dalej