Podstawowe polecenia Linux
Baza wiedzy Informatyka Linux News

Podstawowe polecenia Linux

Oto kilka podstawowych poleceń w systemie Linux:

Podstawowe polecenia Linux
Podstawowe polecenia Linux
  1. ls: Wyświetla listę plików i katalogów w bieżącym katalogu.
  2. cd: Pozwala zmienić bieżący katalog. Na przykład, cd Documents przeniesie Cię do katalogu “Documents”.
  3. pwd: Wyświetla pełną ścieżkę bieżącego katalogu.
  4. mkdir: Tworzy nowy katalog. Na przykład, mkdir NewDirectory utworzy nowy katalog o nazwie “NewDirectory”.
  5. rm: Usuwa pliki i katalogi. Na przykład, rm file.txt usunie plik o nazwie “file.txt”.
  6. cp: Kopiuje pliki i katalogi. Na przykład, cp file.txt backup/file.txt skopiuje plik “file.txt” do katalogu “backup”.
  7. mv: Przenosi lub zmienia nazwę plików i katalogów. Na przykład, mv file.txt newname.txt zmieni nazwę pliku “file.txt” na “newname.txt”.
  8. cat: Wyświetla zawartość pliku. Na przykład, cat file.txt wyświetli zawartość pliku “file.txt”.
  9. grep: Przeszukuje pliki w poszukiwaniu określonego wzorca. Na przykład, grep "hello" file.txt wyszuka w pliku “file.txt” linie zawierające słowo “hello”.
  10. sudo: Wykonuje polecenie jako superużytkownik (administrator). Użycie sudo pozwala na wykonanie uprzywilejowanych operacji. Na przykład, sudo apt-get update zaktualizuje listę pakietów w systemie.

Warto pamiętać, że system Linux oferuje znacznie więcej poleceń i możliwości niż wymienione powyżej. Możesz zawsze skorzystać z dokumentacji, przewodników online lub wpisać man przed poleceniem, aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego polecenia, np. man ls wyświetli stronę podręcznika dla polecenia ls.

Polecane wpisy
Windows 11 spadek wydajności w grach
Windows 11 spadek wydajności w grach

Jeśli doświadczasz spadku wydajności w grach po aktualizacji do systemu Windows 11, oto kilka sugestii, które mogą pomóc w rozwiązaniu Czytaj dalej

Bezpieczne Podłączanie Do Sieci Publicznych w Linuxie: VPN i Firewalle
Bezpieczne Podłączanie Do Sieci Publicznych w Linuxie: VPN i Firewalle

Podłączanie do sieci publicznych, takich jak sieci Wi-Fi w kawiarniach lub na lotniskach, może wiązać się z pewnym ryzykiem dla Czytaj dalej