Pozycjonowanie

Atrybuty ALT i TITLE

Elementy te możemy wstawiać w różnych znacznikach języka (x)HTML. ALT służy do wstawiania opisu alternatywnego w obrazkach wstawianych na stronę. Przykładowy kod:

<img src="adres obrazka" alt="Opis alternatywny" />

Powyższy kod spowoduje, wstawienie na stronie obrazka, z adresu podanego w atrybucie SRC, oraz przypisanie mu opisu alternatywnego zawartego w atrybucie ALT. Dlaczego warto stosować ten atrybut?

  • Jest on wymaganym przez specyfikacje XHTML, obowiązkowym elementem znacznika IMG
  • Opis alternatywny jest wyświetlany w przypadku, gdy obrazek nie może zostać wczytany. Dzięki temu, można korzystać z graficznej nawigacji, nawet gdy obrazek nie został załadowany.
  • Tekst alternatywny jest czytany przez specjalne programy dla osób z problemami wzroku, jako normalny tekst na stronie. Dlatego tak, ważne jest odpowiednie formułowanie zawartości atrybutu ALT.
  • Wyszukiwarki i ich roboty nie analizują obrazów pod względem ich zawartości, dlatego posługują się opisami zawartymi w tym atrybucie.

Jak widzisz zalety, które przemawiają za elementem ALT są dosyć mocne i przydatne zarówno wyszukiwarkom jak i użytkownikom.

Element TITLE jest wykorzystywany do wstawiania tekstu pomocniczego. Dzięki niemu możemy wyświetlać odpowiednie dymki, które pojawią się po najechaniu na wskazany fragment strony kursorem.

Element TITLE można przypisać praktycznie każdemu elementowi języka (x)HTML. Najczęściej przypisuje się go jednak obrazom (IMG), odnośnikom (A) lub skrótom i skrótowcom (ABBR, ACRONYM), dzięki czemu możemy wstawić pełną formę danego skrótu.

W przypadku odnośników możemy umieścić tekst pomocny w opisie zawartości strony, do której prowadzi dany link.

Te elementy mogą pomóc w pozycjonowaniu się na dane frazy, dlatego zawsze należy z nich korzystać. Nie jest to miejsce na listę słów kluczowych, powinny zawierać logiczny tekst. Zdanie lub dwa, opisujące zawartość obrazka lub rozwinięcie skrótu w przypadku wspomnianych skrótowców.

Polecane wpisy
Depozycjonowanie

Wokół depozycjonowania pojawia się wiele kontrowersji. Czym są tego typu działania? Okazuje się, że na pewno nie jest to procedura, Czytaj dalej