Atrybuty ALT i TITLE

Atrybuty ALT i TITLE

Elementy te możemy wstawiać w różnych znacznikach języka (x)HTML. ALT służy do wstawiania opisu alternatywnego w obrazkach wstawianych na stronę. Przykładowy kod: <img src=”adres obrazka” alt=”Opis alternatywny” /> Powyższy kod spowoduje, wstawienie na stronie obrazka, z adresu podanego w atrybucie…