Inne

ATH i korekta akcji

ATH oraz korekta akcji to słowa określający sposób, w jaki zmieniają się ceny akcji.

ATH, korekta akcji – co warto o tym wiedzieć?

Wszyscy ci, którzy są zainteresowani inwestycjami w akcje spółek notowanych na giełdzie, z uwagą śledzą kursy akcji czy ETF. W branży finansowej często stosuje się takie określenia jak ATH czy korekta kursu. Co one oznaczają z punktu widzenia inwestycji na giełdzie?

ATH, czyli szczyt ponad wszystko

Tym, co zapewne interesuje każdego, kto posiada akcje danej spółki, jest jej ATH. ATH to skrótowiec pochodzący od angielskiego terminu: All-Time High, co w tłumaczeniu na język polski oznacza najwyższą cenę, jaką dane aktywo osiągnęło kiedykolwiek w historii.

Wskaźnik ten jest ważny z punktu widzenia inwestorów – jak wiadomo, ich celem jest osiągnięcie możliwie jak najwyższego zysku z tytułu inwestycji w akcje czy inne instrumenty finansowe.

Osiągnięcie ATH oznacza zazwyczaj jedną z dwóch sytuacji:

  • spółka osiągnęła w ostatnim okresie wyjątkowo duże sukcesy, które spowodowały gwałtowny jak nigdy wcześniej wzrost zainteresowania akcjami. W takim przypadku ATH jest znacznie wyższe od średniego kursu akcji z ostatnich miesięcy lub lat. Wariant ten dotyczy raczej mniejszych spółek, które dopiero budują swoją pozycję na rynku lub ich nagły wzrost wynika z niecodziennych zjawisk zachodzących na świecie. Dobrym przykładem są tu losy firmy Mercator, której akcje gwałtownie wzrosły w związku z pandemią koronawirusa (Mercator to przedsiębiorstwo, które dostarcza na rynek m.in. środki ochrony osobistej),
  • przedsiębiorstwo od pewnego czasu systematycznie się rozwija, w związku z czym jego akcje stopniowo rosną. ATH jest wówczas jedynie nieznacznie wyższe od poziomu, który zazwyczaj przyjmują akcje przedsiębiorstwa.

Korekta akcji

Z jednej strony ATH to dowód na pomyślny rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że zaufanie inwestorów do danej spółki jeszcze nigdy nie było tak wysokie. Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że współczesny rynek finansowy charakteryzuje się dynamizmem. W efekcie jeszcze przed zakupem akcji znajdujących się na szczycie trzeba mieć na uwadze ryzyko korekty akcji. Co to oznacza?

Czytaj  Elegancja plus size – najlepsze sukienki w dużych rozmiarach na bankiety!

Korekta kursu akcji oznacza sytuację, w której cena akcji spada po krótszym lub dłuższym okresie wzrostu. Powszechnie uznaje się, że korekta jest naturalnym zjawiskiem na rynku finansowym – niemożliwe jest przecież, by kurs akcji przedsiębiorstwo rósł bez przerwy. Korekta akcji ma swoje źródło również w tym, że część spośród inwestorów, którzy wcześniej kupili akcje po niższym kursie, zaczyna spieniężać posiadane papiery wartościowe – następuje wówczas realizacja zysków. W efekcie kurs akcji może nieznacznie się obniżyć.

W pewnym sensie korekta ceny akcji jest mechanizmem regulującym. Jeśli w jej wyniku ceny się obniżą, może to stanowić dla pozostałych inwestorów zachętę do zakupu papierów wartościowych danej spółki, a w konsekwencji – dobry moment na odbicie kursu i początek kolejnych wzrostów.

W takiej sytuacji mówi się, że doszło do krótkoterminowej korekty akcji – może ona od paru dni do kilku tygodni i nie ma większego związku z faktyczną kondycją, w jakiej znajduje się dana spółka. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli korekta ta trwa np. pół roku. Taki stan może wynikać z kondycji, w jakiej znajduje się dana gospodarka (faza recesji), a także braku zaufania ze strony inwestorów, którzy są pełni obaw co do perspektyw przedsiębiorstwa.

Polecane wpisy
Kolorowe Kable – szerzej nieznany producent polskiego oświetlenia, a szkoda!

Polska firma Kolorowe Kable oferuje wysokiej jakości oświetlenie, które wpływa na atmosferę w pomieszczeniach. Projektanci marki dokładają wszelkich starań, aby Czytaj dalej

Przyczyny przeprowadzania audytów cyberbezpieczeństwa

MŚP to przedsiębiorstwa, które stale się rozwijają, a to oznacza większą ilość i zmianę sposobu postępowania z danymi klientów i Czytaj dalej