Warstwa internetowa

Modele warstwowe ISO/OSI i TCP/IP

Modele warstwowe ISO/OSI i TCP/IP W sieciach komputerowych dane przesyłane są między urządzeniami za pomocą protokołów. Protokoły te definiują sposób przekazywania danych, w tym format danych, sposób ich adresowania i kontroli błędów. Aby lepiej zrozumieć, jak działają protokoły, opracowano modele…

Architektura TCP/IP

Architektura TCP/IP Protokoły TCP/IP odwzorowują czterowarstwowy model koncepcyjny znany jako model DARPA. Cztery warstwy modelu DARPA to: warstwa aplikacji, transportowa, internetowa i interfejsu sieciowego. Każda warstwa modelu DARPA odpowiada jednej lub więcej warstwie siedmiowarstwowego modelu Open Systems Interconnection (OSI). Warstwa interfejsu…