Komenda wmic: Podstawowe informacje i przykłady zastosowania
Informatyka Windows 10 Windows 11 Windows 12

Komenda wmic: Podstawowe informacje i przykłady zastosowania

Komenda wmic: Podstawowe informacje i przykłady zastosowania

Wmic (Windows Management Instrumentation Command-line) to narzędzie wiersza poleceń w systemie Windows, które umożliwia zarządzanie różnymi aspektami systemu, w tym:

 • Informacjami o systemie: Wersja systemu, sprzęt, użytkownicy, procesy, usługi itp.
 • Urządzeniami: Karty sieciowe, dyski twarde, partycje, drukarki, itp.
 • Aplikacjami: Zainstalowane programy, sterowniki, aktualizacje itp.
 • Usługami: Uruchamianie, zatrzymywanie, konfigurowanie usług systemowych.
Komenda wmic: Podstawowe informacje i przykłady zastosowania
Komenda wmic: Podstawowe informacje i przykłady zastosowania

Składnia polecenia wmic:

wmic [nazwa_klasy] [opcje] [warunki]

Przykładowe zastosowania:

1. Wyświetlanie informacji o systemie:

 • Wersja systemu:
wmic os get version
 • Informacje o procesorze:
wmic cpu get name,numberofcores,maxclockspeed
 • Pamięć RAM:
wmic baseboard get product,Manufacturer,totalphysicalmemory

2. Zarządzanie urządzeniami:

 • Lista kart sieciowych:
wmic nic get name,macaddress,ipaddress
 • Informacje o dyskach twardych:
wmic diskdrive get caption,size,freespace
 • Zarządzanie partycjami:
wmic partition get name,size,filesystem

3. Praca z aplikacjami:

 • Lista zainstalowanych programów:
wmic product get name,version,installdate
 • Odinstalowanie programu:
wmic product where name="Nazwa_programu" call uninstall
 • Informacje o sterownikach:
wmic driver get name,version,devicename

4. Zarządzanie usługami:

 • Lista uruchomionych usług:
wmic service get name,status,processid
 • Uruchamianie usługi:
wmic service where name="Nazwa_usługi" call start
 • Zatrzymywanie usługi:
wmic service where name="Nazwa_usługi" call stop

Przykłady zastosowania:

 • Automatyzacja zadań administracyjnych: Tworzenie skryptów wmic do automatyzacji powtarzalnych zadań.
 • Diagnozowanie problemów: Używanie wmic do identyfikowania i rozwiązywania problemów z systemem.
 • Zbieranie informacji: Używanie wmic do gromadzenia informacji o systemie i urządzeniach.

Uwaga: Komenda wmic jest potężnym narzędziem, ale niewłaściwe jej użycie może spowodować problemy z systemem. Używaj jej ostrożnie i zapoznaj się z dokumentacją przed użyciem.

Polecane wpisy
Windows 12 nowe funkcje
Windows 12 nowe funkcje

Windows 12: nowe funkcje Windows 12, nadchodząca wersja systemu operacyjnego Microsoftu, będzie zawierała szereg nowych funkcji i ulepszeń. Microsoft ogłosił Czytaj dalej