Odinstalowywanie programów z Windows 10, Windows 11 i Windows 12 za pomocą wiersza poleceń
Informatyka Windows 10 Windows 11 Windows 12

Odinstalowywanie programów z Windows 10, Windows 11 i Windows 12 za pomocą wiersza poleceń

Odinstalowywanie programów z Windows 10, 11 i 12 za pomocą wiersza poleceń

Wiersz poleceń (cmd) to potężne narzędzie w systemie Windows, które umożliwia m.in. odinstalowywanie programów. Chociaż graficzny interfejs użytkownika (GUI) jest zazwyczaj wygodniejszy, wiersz poleceń może być przydatny w sytuacjach, gdy:

 • Program nie odinstalowuje się poprawnie w GUI.
 • Chcesz masowo odinstalować programy.
 • Wolisz używać interfejsu wiersza poleceń.

Uwaga: Przed odinstalowaniem programów za pomocą wiersza poleceń utwórz kopię zapasową ważnych danych.

Odinstalowywanie programów z Windows 10, Windows 11 i Windows 12 za pomocą wiersza poleceń
Odinstalowywanie programów z Windows 10, Windows 11 i Windows 12 za pomocą wiersza poleceń

1. Odinstalowanie programów za pomocą polecenia wmic

Polecenie wmic (Windows Management Instrumentation Command-line) umożliwia zarządzanie różnymi aspektami systemu Windows, w tym programami.

Przykład:

wmic product get name,version,installdate /format:list

Powyższe polecenie wyświetli listę zainstalowanych programów wraz z ich nazwami, wersjami i datami instalacji.

Aby odinstalować program za pomocą wmic, użyj następującego polecenia:

wmic product where name="Nazwa_programu" call uninstall

Zastąp Nazwa_programu nazwą programu, który chcesz odinstalować.

Przykład:

wmic product where name="Adobe Photoshop" call uninstall

2. Odinstalowanie programów za pomocą polecenia msiexec

Polecenie msiexec służy do instalowania i odinstalowywania pakietów MSI (Windows Installer).

Przykład:

Aby wyświetlić listę zainstalowanych pakietów MSI, użyj następującego polecenia:

msiexec /q /x

Aby odinstalować pakiet MSI, użyj następującego polecenia:

msiexec /uninstall /package {ID_pakietu}

Zastąp {ID_pakietu} identyfikatorem pakietu MSI. Możesz go znaleźć, uruchamiając polecenie msiexec /q /x i szukając nazwy programu.

Przykład:

msiexec /uninstall /package {AC76BA86-7B8E-4C17-8A79-E7E8E978E7C7}

3. Odinstalowanie programów za pomocą skryptu PowerShell

PowerShell to język skryptowy, który umożliwia automatyzację zadań w systemie Windows.

Czytaj  Cookies - ciasteczka, a bezpieczeństwo

Przykład:

PowerShell
Get-WmiObject -Class Win32_Product | Where-Object {$_.Name -eq "Nazwa_programu"} | Uninstall-WmiObject

Zastąp Nazwa_programu nazwą programu, który chcesz odinstalować.

Uwaga: Powyższy skrypt jest tylko przykładem. Dostępnych jest wiele innych skryptów PowerShell do odinstalowywania programów.

Podsumowanie

Wiersz poleceń oferuje kilka sposobów odinstalowywania programów z Windows 10, 11 i 12. Użyj metody, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Pamiętaj o zachowaniu ostrożności podczas korzystania z wiersza poleceń, ponieważ nieumiejętne użycie może spowodować uszkodzenie systemu.

Dodatkowe informacje:

 • Dokumentacja wiersza poleceń: <usunięto nieprawidłowy URL>
 • Dokumentacja PowerShell: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/

Przykłady zastosowania:

 • Masowe odinstalowanie programów z listy:
wmic product where name in ("Program1", "Program2", "Program3") call uninstall
 • Odinstalowanie programu, który nie odinstalowuje się poprawnie w GUI:
msiexec /uninstall /package {ID_pakietu}
 • Automatyzacja procesu odinstalowywania programów za pomocą skryptu PowerShell:
PowerShell
$programs = Get-Content "lista_programow.txt"
foreach ($program in $programs) {
  Get-WmiObject -Class Win32_Product | Where-Object {$_.Name -eq $program} | Uninstall-WmiObject
}

Pamiętaj, aby dostosować skrypty do swoich potrzeb.

Uwagi:

 • Upewnij się, że masz uprawnienia administratora przed odinstalowaniem programów za pomocą wiersza poleceń.
 • Utwórz kopię zapasową ważnych danych przed odinstalowaniem programów.
 • Niektóre programy mogą nie zostać całkowicie odinstalowane za pomocą wiersza poleceń. W takim przypadku może być konieczne ręczne usunięcie pozostałych plików i folderów.
Polecane wpisy
Windows 12 wymagania systemowe
Windows 12 wymagania systemowe

Windows 12 - Wymagania systemowe dla nowej ery cyfrowej Data publikacji: Lipiec 2023 Windows 12 wymagania Czytaj dalej

Jak zainstalować sterowniki w Windows
Jak zainstalować sterowniki w Windows

Sterownik to oprogramowanie, które umożliwia systemowi operacyjnemu komunikację z urządzeniami sprzętowymi. Sterowniki są niezbędne do prawidłowego działania urządzeń, takich jak Czytaj dalej