Jak zmienić hostname w systemie Linux
Linux

Jak zmienić hostname w systemie Linux

Jak zmienić hostname w systemie Linux

Hostname to unikalna nazwa identyfikująca komputer w sieci. Jest ona używana przez system operacyjny, usługi sieciowe oraz inne urządzenia. W systemie Linux hostname można zmienić za pomocą następujących metod:

 • Polecenie hostnamectl
 • Edycja pliku /etc/hostname
 • Zastosowanie serwera DHCP

Metoda 1: Polecenie hostnamectl

Jak zmienić hostname w systemie Linux
Jak zmienić hostname w systemie Linux

Polecenie hostnamectl umożliwia zmianę hostname na trwałe. Aby zmienić hostname za pomocą tego polecenia, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się do systemu jako użytkownik root lub z uprawnieniami root.
 2. Wykonaj następujące polecenie:
hostnamectl set-hostname nowa_nazwa_hosta

Na przykład, aby zmienić hostname na “mój-serwer”, należy wykonać następujące polecenie:

hostnamectl set-hostname mój-serwer

Po wykonaniu tego polecenia hostname zostanie zmieniony na podaną wartość. Aby zmiany zostały zastosowane, należy zrestartować system.

Metoda 2: Edycja pliku /etc/hostname

Edycja pliku /etc/hostname umożliwia zmianę hostname tymczasowo. Aby zmienić hostname za pomocą tej metody, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się do systemu jako użytkownik root lub z uprawnieniami root.
 2. Otwórz plik /etc/hostname w edytorze tekstu.
 3. Zmień nazwę hosta na żądaną wartość.
 4. Zapisz zmiany i zamknij edytor tekstu.

Na przykład, aby zmienić hostname na “mój-serwer”, należy w pliku /etc/hostname wprowadzić następującą linię:

mój-serwer

Po wykonaniu tych kroków hostname zostanie zmieniony na podaną wartość. Zmiana zostanie zainicjowana po ponownym uruchomieniu systemu lub po wysłaniu sygnału SIGHUP do procesu init.

Metoda 3: Zastosowanie serwera DHCP

Jeśli komputer jest podłączony do sieci, w której działa serwer DHCP, można użyć tego serwera do zmiany hostname. Aby zmienić hostname za pomocą serwera DHCP, należy skonfigurować serwer DHCP w taki sposób, aby wysyłał do komputera pakiet DHCP zawierający nową nazwę hosta.

W celu zmiany hostname za pomocą serwera DHCP należy skontaktować się z administratorem sieci.

Czytaj  Linux specyfikacja

Przykłady

Poniżej znajdują się przykłady użycia poszczególnych metod zmiany hostname:

Metoda 1: Polecenie hostnamectl

# Zmiana hostname na "mój-serwer"
hostnamectl set-hostname mój-serwer

# Sprawdzenie aktualnej nazwy hosta
hostnamectl

Metoda 2: Edycja pliku /etc/hostname

# Zmiana hostname na "mój-serwer"
sudo vi /etc/hostname

# Wpisz następującą linię:
mój-serwer

# Zapisz zmiany i zamknij edytor tekstu
:wq

# Sprawdzenie aktualnej nazwy hosta
hostname

Metoda 3: Serwer DHCP

# Skontaktuj się z administratorem sieci

Ważne uwagi

 • Zmiana hostname może spowodować problemy z dostępem do usług sieciowych. W przypadku wystąpienia problemów należy zmienić hostname z powrotem na poprzednią wartość.
 • W przypadku zmiany hostname na serwerze WWW, należy również zmienić nazwę hosta w konfiguracji serwera WWW.
 • W przypadku zmiany hostname na serwerze pocztowym, należy również zmienić nazwę hosta w konfiguracji serwera pocztowego.
Polecane wpisy
Jak działa DNS

DNS (Domain Name System) jest systemem, który przekształca nazwy domenowe, takie jak "example.com", na odpowiadające im adresy IP, takie jak Czytaj dalej

Jak usunąć wirusa z systemu Linux
Jak usunąć wirusa z systemu Linux

Jak usunąć wirusa z systemu Linux Wirusy komputerowe to złośliwe oprogramowanie, które może powodować różne szkody, w tym uszkodzenie danych, Czytaj dalej