Jak skonfigurować interfejs sieciowy Windows 12?
Windows 12

Jak skonfigurować interfejs sieciowy Windows 12?

Jak skonfigurować interfejs sieciowy Windows 12?

Interfejs sieciowy to urządzenie, które umożliwia komunikację komputera z innymi urządzeniami w sieci. W systemie Windows 12 interfejsem sieciowym jest karta sieciowa.

Aby skonfigurować interfejs sieciowy, musisz najpierw określić, jaki typ połączenia sieciowego chcesz użyć. Istnieje kilka typów połączeń sieciowych, w tym:

 • Połączenie przewodowe wykorzystuje kabel Ethernet do połączenia komputera z siecią.
 • Połączenie bezprzewodowe wykorzystuje sieć Wi-Fi do połączenia komputera z siecią.
 • Połączenie VPN zapewnia bezpieczne połączenie z siecią zdalna.
Jak skonfigurować interfejs sieciowy Windows 12?
Jak skonfigurować interfejs sieciowy Windows 12?

Konfiguracja połączenia przewodowego

Aby skonfigurować połączenie przewodowe, wykonaj następujące kroki:

 1. Podłącz kabel Ethernet do karty sieciowej w komputerze i do routera lub modemu.
 2. Otwórz aplikację Ustawienia, klikając lub dotykając ikony koła zębatego na pasku zadań.
 3. Kliknij lub dotknij pozycji Sieć i Internet.
 4. Kliknij lub dotknij pozycji Ethernet.
 5. Sprawdź, czy połączenie jest włączone. Jeśli nie jest włączone, kliknij lub dotknij przełącznika, aby je włączyć.
 6. Jeśli połączenie jest włączone, sprawdź, czy jest przypisane adres IP. Jeśli nie jest przypisane adres IP, kliknij lub dotknij przycisku Zmień ustawienia adaptera.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową i wybierz pozycję Właściwości.
 8. Kliknij kartę Zaawansowane.
 9. W obszarze Ustawienia IP wybierz opcję Użyj następującego adresu IP.
 10. Wpisz adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną.
 11. Kliknij przycisk OK.

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe, wykonaj następujące kroki:

 1. Upewnij się, że karta sieciowa obsługuje połączenia bezprzewodowe.
 2. Otwórz aplikację Ustawienia, klikając lub dotykając ikony koła zębatego na pasku zadań.
 3. Kliknij lub dotknij pozycji Sieć i Internet.
 4. Kliknij lub dotknij pozycji Wi-Fi.
 5. Sprawdź, czy Wi-Fi jest włączone. Jeśli nie jest włączone, kliknij lub dotknij przełącznika, aby je włączyć.
 6. Poczekaj, aż lista dostępnych sieci bezprzewodowych zostanie wyświetlona.
 7. Wybierz sieć bezprzewodową, z którą chcesz się połączyć.
 8. Jeśli sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona, wprowadź hasło.
 9. Kliknij przycisk Połącz.
Czytaj  Błąd 0x80070005

Konfiguracja połączenia VPN

Aby skonfigurować połączenie VPN, wykonaj następujące kroki:

 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie VPN od dostawcy usług VPN.
 2. Uruchom oprogramowanie VPN.
 3. Wprowadź informacje o połączeniu VPN, takie jak nazwa użytkownika, hasło i adres serwera VPN.
 4. Kliknij przycisk Połącz.

Dodatkowe wskazówki dotyczące konfiguracji interfejsu sieciowego

 • Jeśli masz problemy z konfiguracją interfejsu sieciowego, możesz spróbować rozwiązać je, wykonując następujące czynności:
  • Upewnij się, że karta sieciowa jest prawidłowo podłączona do komputera i do sieci.
  • Upewnij się, że interfejs sieciowy jest włączony.
  • Upewnij się, że masz prawidłowe ustawienia sieci, takie jak adres IP, maska podsieci i brama domyślna.
  • Upewnij się, że masz prawidłowe ustawienia VPN, takie jak nazwa użytkownika, hasło i adres serwera VPN.
 • Jeśli nadal masz problemy z konfiguracją interfejsu sieciowego, możesz skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft lub dostawcy usług VPN.
Polecane wpisy
Ustawienia IP w Windows 12
Ustawienia IP w Windows 12

Ustawienia IP w Windows 12 Adres IP (ang. Internet Protocol) to unikalny identyfikator, który jest przypisany do każdego urządzenia podłączonego Czytaj dalej

Windows 12 aktualizacja
Windows 12 aktualizacja

Windows 12: aktualizacja Windows 12, nadchodząca wersja systemu operacyjnego Microsoftu, będzie aktualizowana w taki sam sposób, jak Windows 11. Microsoft Czytaj dalej