TCP/IP

Modele warstwowe ISO/OSI oraz TCP/IP, proces komunikacji w sieciach komputerowych

Wzajemna komunikacja urządzeń w sieci komputerowej składa się z kilku etapów, z kilku elementów. Każdy z nich jest tak samo ważny, ponieważ na każdym z nich realizowane są zadania niezbędne do poprawnej komunikacji. Etapy te określone są przez tak zwane…

Opublikowane w Redakcja

Sieci komputerowe – topologia sieci, urządzenia, polecenia

Sieć komputerowa – co to jest? Podstawowe pojęcia i nazwy. Sieć komputerowa jest zbiorem komputerów i urządzeń, które połączone są ze sobą. Umożliwia ona przekazywanie informacji pomiędzy tymi urządzeniami. Rodzaje sieci komputerowych: Klient – serwer – Sieć w której jest…

Opublikowane w Redakcja

Obliczanie adresu sieci i adresu broadcast

Obliczanie adresu sieci i adresu broadcast Ten poradnik pokazuje, jak obliczyć adres sieci i adres broadcast dla danego adresu IP i maski podsieci. Przykład: Załóżmy, że mamy adres IP 192.168.1.10 i maskę podsieci 255.255.255.0. 1. Konwersja adresu IP i maski…