Minecraft podstawowe komendy

Minecraft podstawowe komendy

Oto kilka podstawowych komend w grze Minecraft: /help: Wyświetla listę dostępnych poleceń w grze. /gamemode [tryb]: Zmienia tryb gry. Dostępne tryby to Survival (tryb przetrwania), Creative (tryb kreatywny), Adventure (tryb przygody) i Spectator (tryb obserwatora). /tp [gracz] [cel]: Teleportuje gracza…

Opublikowane w Redakcja