Istnieją różne rodzaje rynków finansowych

Rynek finansowy to system instytucji

Rynek finansowy to złożony system instytucji i mechanizmów, który umożliwia przepływ kapitału między inwestorami a pożyczkobiorcami. W skład rynku finansowego wchodzą różnego rodzaju instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, a także instytucje finansowe, takie jak banki, giełdy, domy…

Opublikowane w Redakcja