Autorytet (Authoritativeness)

EAT i kwestie związane z wiarygodnością treści

EAT to skrót od Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness (ekspertyza, autorytet, wiarygodność) i odnosi się do kluczowych czynników, które Google bierze pod uwagę podczas oceny i rangowania treści w wynikach wyszukiwania. Dotyczy to zwłaszcza stron internetowych, które dostarczają informacji związanych z tematami…

Opublikowane w Redakcja