ARPANET – sieć komputerowa

ARPANET

ARPANET było pionierskim projektem sieci komputerowej, który powstał w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Projekt został sfinansowany przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (ARPA) Departamentu Obrony USA i miał na celu umożliwienie komunikacji między różnymi instytucjami badawczymi i…

Opublikowane w Redakcja