archiwizacja plików

Kompresja i archiwizacja w systemie Linux

Kompresja i archiwizacja w systemie Linux Ten poradnik pokazuje, jak kompresować i archiwizować pliki w systemie Linux za pomocą wbudowanych narzędzi systemowych. Kompresja plików Istnieje kilka różnych formatów kompresji plików, z których najpopularniejsze to gzip i bzip2. Kompresja za pomocą…