Baza wiedzy Informatyka News

Sieci komputerowe, Protokoły warstwy aplikacji, Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna stosuje dwa współpracujące ze sobą protokoły warstwy aplikacji. Jeden służy do wysyłania poczty i jest to protokół SMTP, a drugi do odbierania wiadomości i jest nim POP3. Obecnie do odbierania poczty elektronicznej stosowany może być również protokół IMAP. Protokoły te ściśle powiązane są z aplikacjami, czyli procesami uruchomionymi zarówno na komputerze klienckim gdzie tworzona i odbierana jest wiadomość, jak również na serwerze. Procesy te to MUA (z ang. Mail User Agent), MTA (z ang. Mail Transfer Agent) oraz MDA (za ang. Mail Delivery Agent), Proces MUA działa na urządzeniu klienckim, natomiast pozostałe dwa na serwerach pocztowych.

Uproszczony proces przesyłania wiadomości pocztowych z wykorzystaniem Agentów wygląda następująco:

1. Użytkownik tworzy wiadomość e-mail i za pomocą procesu MUA przekazuje ją do serwera poczty i procesu MTA działającego na tym serwerze.

2. Proces ten analizuje nagłówek wiadomości, m.in. po to aby określić adresata wiadomości i sprawdza czy użytkownik do którego wiadomość jest kierowana znajduje się na jego liście użytkowników.

3. Jeśli tak jest to przekazuje tą wiadomość do procesu MDA, który odpowiedzialny jest za dostarczenie jej do odpowiedniego adresata.

4. Jeśli adresat wiadomości nie posiada konta na tym serwerze to proces MTA dostarcza wiadomość do procesu MTA innego serwera, na którym konto tego użytkownika istnieje.

5. Serwer ten przekazuje wiadomość do procesu MDA, a ten dostarcza wiadomość do właściwego adresata.

Porty, na których działają protokoły poczty elektronicznej widoczne są w tabeli poniżej.

Protokół Numer portu
SMTP 25
POP3 110
IMAP 143
Szyfrowany SMTP 465 lub 587
Szyfrowany POP3 995
Szyfrowany IMAP 993
Polecane wpisy
Jak wyłączyć automatyczne aktualizacje w Windows
Jak wyłączyć automatyczne aktualizacje w Windows

Automatyczne aktualizacje są włączone domyślnie w Windows. Dzięki nim system operacyjny jest zawsze aktualizowany do najnowszej wersji, co pomaga chronić Czytaj dalej