Mamy: 25823 stron.
MENU

Fresz Gallery - sztuka współczesna

Fresz Gallery - sztuka współczesna FRESZ Gallery to młoda, dyna­micz­nie roz­wi­ja­jąca się gale­ria sztuki współ­cze­snej. Znajdziesz u nas świeże prace głów­nie pol­skich arty­stów i pro­jek­tan­tów. Stawiamy na uni­ka­to­wość, nowo­cze­sność i indy­wi­du­alizm. Wyszukujemy “mło­dych” i obie­cu­ją­cych arty­stów, pro­mu­jemy ich sztukę i wspie­ramy w twór­czym roz­woju. Uważamy, że młoda sztuka ma w sobie wiele do zaofe­ro­wa­nia - świe­żość, otwar­tość na to co nowe, dyna­mizm, nie­skrę­po­wa­nie i przede wszyst­kim poten­cjał na przyszłość!

Szczegóły strony freszgallery.pl:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »