Baza wiedzy Finanse

Giełda papierów wartościowych

Pierwsza giełda papierów wartościowych powstała w XVII wieku w Amsterdamie w Holandii. W tamtym czasie holenderska Republika zaczynała się rozwijać, a handel stał się ważnym czynnikiem dla rozwoju gospodarczego kraju.

W 1602 roku powstała Holenderska Kompania Wschodnioindyjska, która była pierwszą na świecie spółką akcyjną. Wkrótce po tym zaczęły powstawać kolejne spółki, a ich udziały były sprzedawane na rynku wtórnym, czyli między inwestorami.

W 1611 roku w Amsterdamie pojawiła się “Beurs van Hendrick de Keyser”, czyli budynek, w którym kupcy i handlowcy spotykali się w celu zawierania transakcji. Wkrótce okazało się, że budynek ten stał się miejscem, w którym można było kupować i sprzedawać akcje spółek.

W 1720 roku w Londynie powstała London Stock Exchange, a w 1792 roku w Nowym Jorku powstała New York Stock Exchange. Obie giełdy stały się ważnymi centrami finansowymi na świecie.

Od tamtego czasu giełdy papierów wartościowych stały się kluczowymi elementami światowego rynku finansowego, umożliwiając inwestorom kupowanie i sprzedawanie akcji i innych instrumentów finansowych. Wraz z rozwojem technologii i globalizacją gospodarki, pojawiło się wiele nowych giełd, a rynek finansowy stał się jeszcze bardziej złożony i zglobalizowany.

Na świecie istnieje wiele giełd papierów wartościowych, ale niektóre z nich są szczególnie ważne ze względu na swoją wielkość, znaczenie i wpływ na światowy rynek finansowy. Oto lista najważniejszych giełd papierów wartościowych na świecie:

  1. New York Stock Exchange (NYSE) – największa giełda na świecie pod względem wartości kapitalizacji rynkowej notowanych spółek.
  2. NASDAQ – druga co do wielkości giełda na świecie, specjalizująca się w notowaniu spółek technologicznych i z branży innowacyjnej.
  3. Tokyo Stock Exchange (TSE) – największa giełda w Azji, która notuje wiele znanych japońskich firm.
  4. Shanghai Stock Exchange (SSE) – giełda w Chinach, która jest jedną z największych i najważniejszych giełd w Azji.
  5. Hong Kong Stock Exchange (HKEX) – giełda w Hongkongu, która jest znana z notowania spółek z Chin i innych krajów Azji.
  6. London Stock Exchange (LSE) – największa giełda w Europie, na której notowane są spółki z całego świata.
  7. Euronext – giełda zlokalizowana w kilku europejskich miastach, w tym w Paryżu, Amsterdamie i Brukseli.
  8. Toronto Stock Exchange (TSX) – największa giełda w Kanadzie, notująca wiele znanych firm z tej części Ameryki Północnej.
  9. Deutsche Börse – giełda zlokalizowana w Niemczech, notująca wiele niemieckich firm oraz spółek z innych krajów europejskich.
  10. Bombay Stock Exchange (BSE) – największa giełda w Indiach, na której notowane są wiele znanych firm z tego kraju.

 

New York Stock Exchange (NYSE) to największa giełda papierów wartościowych na świecie, ale jej początki były skromne. Giełda powstała w 1792 roku w Nowym Jorku, kiedy to 24 maklerów podpisało porozumienie, które miało na celu regulowanie transakcji kupna i sprzedaży akcji na rynku wtórnym.

W tamtych czasach giełda nie była jeszcze formalnie zorganizowana, a transakcje odbywały się podczas spotkań maklerów na ulicy Wall Street. Wkrótce jednak okazało się, że potrzebne jest bardziej formalne podejście do handlu akcjami.

W 1817 roku powstała New York Stock & Exchange Board, a w 1863 roku została ona oficjalnie przemianowana na New York Stock Exchange (NYSE). W latach 60. XIX wieku giełda przeniosła się do budynku, który stał się jej stałą siedzibą.

W ciągu kolejnych dziesięcioleci NYSE stała się najważniejszym centrum finansowym na świecie. Giełda była znana z innowacyjnych praktyk, takich jak system kursowy i “clearing house”, czyli instytucji zajmującej się rozliczeniami transakcji.

W XX wieku NYSE przeszła wiele zmian, m.in. zwiększenie liczby notowanych firm i wprowadzenie nowych instrumentów finansowych, takich jak opcje. W 2007 roku NYSE połączyła się z europejską giełdą Euronext, tworząc nową międzynarodową platformę handlową.

Dzisiaj NYSE notuje akcje ponad 2,4 tysiąca spółek, a jej wartość kapitalizacji rynkowej przekracza 25 bilionów dolarów. Giełda jest ważnym elementem globalnego rynku finansowego i nadal pozostaje jednym z najważniejszych centrów finansowych na świecie.

 

NASDAQ to jedna z największych giełd papierów wartościowych na świecie, specjalizująca się w notowaniu spółek z branży technologicznej i innowacyjnej. Jej historia sięga lat 60. XX wieku, kiedy to National Association of Securities Dealers (NASD) rozpoczęła działalność jako alternatywny rynek akcji.

W tamtych czasach większość spółek notowanych na giełdach skupiała się na produkcji towarów, a firmy z branży technologicznej i innowacyjnej nie były jeszcze tak powszechne. W związku z tym, te przedsiębiorstwa miały trudności w pozyskaniu kapitału na tradycyjnych giełdach.

W 1971 roku NASD uruchomiła automatyczny system notowań, który pozwalał na szybsze i bardziej efektywne dokonywanie transakcji. System ten stał się podstawą dla nowej giełdy, która została założona w 1971 roku jako National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ).

Czytaj  Jak sprawdzić parametry podzespołów Linux

Początkowo notowano na niej głównie spółki z sektora elektronicznego i technologicznego, ale w kolejnych latach zaczęła przyciągać również przedsiębiorstwa z innych branż. W 1981 roku NASDAQ stała się pierwszą giełdą komputerową, co umożliwiło szybszą i bardziej efektywną wymianę informacji między maklerami.

W 1998 roku NASDAQ uruchomiła giełdę internetową, co pozwoliło na jeszcze większy rozwój handlu akcjami przez Internet. W kolejnych latach giełda zaczęła notować również instrumenty finansowe takie jak opcje i obligacje.

Dzisiaj NASDAQ notuje akcje ponad 3,5 tysiąca spółek, a jej wartość kapitalizacji rynkowej przekracza 20 bilionów dolarów. Giełda jest uważana za jedną z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych na świecie, a spółki notowane na niej są często uważane za liderów w swoich branżach.

 

Tokyo Stock Exchange (TSE) to największa giełda papierów wartościowych w Azji i trzecia co do wielkości na świecie. Jej początki sięgają lat 70. XIX wieku, kiedy to w Japonii zaczęła się rozwijać gospodarka oparta na systemie kapitalistycznym.

W 1878 roku powstała Tokyo Kabushiki Torihikijo, czyli tokijska giełda papierów wartościowych. Początkowo notowano na niej akcje zaledwie 10 spółek, ale w kolejnych latach liczba notowanych firm zaczęła szybko rosnąć. W 1943 roku tokijska giełda została połączona z sześcioma innymi giełdami w Japonii, tworząc Japan Securities Exchange.

W latach 60. XX wieku giełda przeszła wiele zmian, w tym wprowadzenie systemu elektronicznego notowań, który umożliwił szybszą i bardziej efektywną wymianę informacji między maklerami. W 1990 roku giełda zmieniła nazwę na Tokyo Stock Exchange (TSE), a w 1999 roku wprowadzono system elektronicznego obrotu akcjami.

W 2005 roku TSE stała się jednym z największych podmiotów notujących na świecie, po połączeniu z japońską giełdą OSAKA Securities Exchange. W kolejnych latach TSE wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak systemy automatycznego handlu, który umożliwia wykonanie transakcji w czasie rzeczywistym.

W 2012 roku giełda doznała poważnego ciosu, kiedy to doszło do awarii systemu notowań, co spowodowało wstrzymanie handlu na cały dzień. Incydent ten zmusił TSE do wprowadzenia bardziej zaawansowanych systemów informatycznych, aby zapobiec powtórzeniu się podobnych problemów w przyszłości.

Dzisiaj Tokyo Stock Exchange notuje akcje ponad 3,5 tysiąca spółek, a jej wartość kapitalizacji rynkowej przekracza 6 bilionów dolarów. Giełda jest ważnym elementem globalnego rynku finansowego i nadal pozostaje jednym z najważniejszych centrów finansowych w Azji i na świecie.

 

Shanghai Stock Exchange (SSE) to jedna z dwóch głównych giełd papierów wartościowych w Chinach, obok Shenzhen Stock Exchange. SSE została założona w 1990 roku i była pierwszą giełdą papierów wartościowych w Chinach, która działała według zasad rynku kapitalistycznego.

Pierwsze próby stworzenia giełdy w Szanghaju miały miejsce już w latach 20. XX wieku, ale nie odniosły one większych sukcesów. Dopiero w latach 80. rząd Chin zdecydował się na rozwijanie rynku kapitalistycznego w kraju i stworzenie nowoczesnej giełdy papierów wartościowych.

W 1990 roku SSE rozpoczęła działalność jako mała giełda notująca akcje kilku chińskich firm. Początkowo rynek był bardzo niewielki i miał niewielki wpływ na gospodarkę chińską. Jednak wraz z otwarciem Chin na światowe rynki gospodarcze, SSE zaczęła się szybko rozwijać.

W 1997 roku SSE stała się pierwszą giełdą w Chinach, która wprowadziła system elektronicznych notowań. W kolejnych latach SSE wprowadzała wiele innowacji, takich jak automatyczne systemy handlowe i różne produkty inwestycyjne.

W 2001 roku SSE połączyła się z giełdą w Szanghaju i została głównym ośrodkiem giełdowym w Chinach. Wraz z rozwojem chińskiej gospodarki, SSE stała się jednym z najważniejszych centrów finansowych w Azji i na świecie.

Dzisiaj SSE notuje akcje ponad 1500 spółek i jej wartość kapitalizacji rynkowej przekracza 6 bilionów dolarów. SSE jest jednym z największych rynków akcji na świecie i ważnym elementem globalnego rynku finansowego.

 

Hong Kong Stock Exchange (HKEX) jest jedną z największych giełd papierów wartościowych na świecie, a także najważniejszym centrum finansowym w Azji. Jej historia sięga końca XIX wieku, kiedy to brytyjskie władze kolonialne w Hongkongu zdecydowały o utworzeniu pierwszej giełdy papierów wartościowych w regionie.

Początki HKEX sięgają roku 1891, kiedy to na mocy ustawy rządu kolonialnego utworzono Hong Kong Stock Exchange Association. Początkowo giełda działała jako prywatna organizacja, której celem było umożliwienie handlu akcjami lokalnych przedsiębiorstw. Wkrótce jednak giełda stała się jednym z najważniejszych ośrodków handlu akcjami w Azji.

W okresie międzywojennym HKEX przeszła wiele przemian i zmian organizacyjnych. W 1929 roku została przejęta przez rząd kolonialny, który wprowadził nowe regulacje i zasady działania. W latach 40. i 50. giełda stopniowo zaczęła wprowadzać nowoczesne technologie i ulepszać system notowań.

Czytaj  Jak nadpłacić kredyt mieszkaniowy i czy się opłaca

W latach 70. i 80. HKEX przeżyła okres dynamicznego rozwoju, co było związane z intensywnym rozwojem gospodarczym Hongkongu i wzrostem znaczenia Azji na arenie międzynarodowej. W 1986 roku HKEX połączyła się z Hong Kong Futures Exchange, co umocniło jej pozycję jako jednego z głównych centrów finansowych na świecie.

W kolejnych latach HKEX kontynuowała ekspansję, a jej działalność została rozszerzona o wiele nowych produktów i instrumentów finansowych, takich jak opcje, obligacje, kontrakty terminowe i indeksy. W 2000 roku HKEX stała się spółką akcyjną i została wprowadzona na giełdę.

Dzisiaj HKEX jest jednym z największych i najważniejszych centrów finansowych na świecie, notując akcje ponad 2400 spółek o łącznej kapitalizacji rynkowej przekraczającej 6 bilionów dolarów. W 2018 roku HKEX wprowadziła nowy system notowań, który umożliwił jeszcze szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie transakcji.

 

London Stock Exchange (LSE) jest jedną z najstarszych i największych giełd papierów wartościowych na świecie. Jej historia sięga XVII wieku, kiedy to w 1698 roku powstała pierwsza organizacja handlowa pod nazwą The Royal Exchange.

W początkach XVIII wieku grupa maklerów, którzy handlowali akcjami różnych przedsiębiorstw, zaczęła regularnie spotykać się w kawiarni Jonathan’s Coffee-House. Spotkania te stały się punktem wyjścia do utworzenia pierwszej giełdy papierów wartościowych w Londynie.

W 1801 roku powstała London Stock Exchange, która początkowo działała w siedzibie The Royal Exchange, a od 1802 roku w nowej lokalizacji w Threadneedle Street. Pierwszą spółką notowaną na LSE była Bank of England, a wkrótce dołączyły do niej inne ważne przedsiębiorstwa, takie jak East India Company i British East Africa Company.

W XIX wieku LSE stopniowo rozwijała swoją działalność, wprowadzając nowe zasady notowań i regulacje handlowe. W 1854 roku wprowadzono system aukcyjny, który jest stosowany do dziś. W latach 60. i 70. XX wieku LSE przeżyła okres intensywnego rozwoju, a jej działalność została rozszerzona o wiele nowych produktów i instrumentów finansowych, takich jak obligacje, opcje i futures.

W latach 80. LSE stała się jednym z najważniejszych centrów finansowych na świecie, co było związane z intensywnym rozwojem gospodarczym Wielkiej Brytanii i wzrostem znaczenia Londynu jako miasta biznesu. W 2007 roku LSE przeżyła fuzję z borsą w Mediolanie, co umocniło jej pozycję jako jednego z głównych centrów finansowych na świecie.

Dzisiaj LSE notuje akcje ponad 3000 spółek o łącznej kapitalizacji rynkowej przekraczającej 3 biliony funtów szterlingów. W 2019 roku LSE połączyła się z Refinitiv, wiodącym dostawcą informacji finansowych i analitycznych, co umocniło jej pozycję jako jednego z najważniejszych graczy na rynku finansowym.

 

Euronext to jedna z największych giełd papierów wartościowych na świecie, która powstała w 2000 roku w wyniku fuzji kilku europejskich giełd. Jej historia sięga jednak znacznie wcześniej, a pierwsze kroki w kierunku powstania Euronext podjęto już w latach 90. XX wieku.

W 1993 roku powstała Amsterdam Stock Exchange, a rok później powstała giełda w Brukseli. W 1998 roku powstała ParisBourse, czyli giełda w Paryżu. Te trzy giełdy zaczęły coraz bliżej ze sobą współpracować, a w 2000 roku doszło do fuzji, która połączyła je w jeden podmiot – Euronext.

Euronext zaczął działać 22 września 2000 roku i stał się jednym z największych i najważniejszych centrów finansowych w Europie. Wkrótce po fuzji dołączyła do niego również giełda w Lizbonie, co jeszcze bardziej wzmocniło pozycję Euronext na rynku europejskim.

W kolejnych latach Euronext kontynuował swoją ekspansję i przejmował inne giełdy, m.in. w Kopenhadze, Sztokholmie i Dublinie. W 2007 roku Euronext połączył się z New York Stock Exchange, tworząc NYSE Euronext, który stał się jednym z największych operatorów giełdowych na świecie.

Jednak w 2014 roku NYSE Euronext został sprzedany grupie ICE, a Euronext ponownie stał się niezależnym podmiotem. Dzisiaj Euronext notuje akcje ponad 1300 spółek z całego świata i obsługuje klientów w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Euronext działa również w obszarze produktów pochodnych, takich jak opcje, futures i kontrakty terminowe.

 

Toronto Stock Exchange (TSX) to główna giełda papierów wartościowych w Kanadzie i jedna z największych giełd na świecie. Jej historia sięga końca XIX wieku, kiedy to powstała giełda w Toronto Stock and Bond Exchange.

W 1861 roku grupa kupców założyła w Toronto Stock and Bond Exchange, który stał się pierwszą organizacją handlującą akcjami w Kanadzie. Pierwszymi notowanymi spółkami były akcje banków i firm kolejowych, które były kluczowymi graczami na ówczesnym rynku kanadyjskim.

W ciągu kolejnych dziesięcioleci giełda w Toronto stopniowo się rozwijała i zdobywała coraz większą popularność wśród inwestorów. W latach 30. XX wieku giełda w Toronto stała się głównym centrum handlu akcjami w Kanadzie i przyciągała uwagę inwestorów z całego świata.

Czytaj  Jak działa pozycjonowanie brandowe i jakie korzyści może przynieść Twojemu biznesowi

W latach 60. XX wieku giełda w Toronto zaczęła wprowadzać innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak komputery i telewizję, co umożliwiło inwestorom łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji o notowaniach. W kolejnych dziesięcioleciach giełda w Toronto ciągle rozwijała swoją ofertę i dostosowywała się do zmieniających się warunków rynkowych.

W 1999 roku Toronto Stock Exchange weszła w skład Maple Group, konsorcjum kanadyjskich instytucji finansowych, które miało na celu wzmocnienie pozycji giełdy w Toronto na rynku kanadyjskim i międzynarodowym. W 2001 roku Maple Group zmieniło nazwę na TMX Group i skupiło się na rozwijaniu swojego portfela usług, oferując inwestorom dostęp do różnych klas aktywów, w tym akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych i produktów pochodnych.

Dzisiaj Toronto Stock Exchange to jedna z największych giełd na świecie, notująca akcje ponad 1500 spółek z całego świata. TSX ma również rozbudowaną ofertę produktów pochodnych, w tym opcji, futures i kontraktów terminowych, co umożliwia inwestorom skuteczne zarządzanie ryzykiem i osiąganie zysków na różnych rynkach.

 

Deutsche Börse to jedna z największych giełd na świecie, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Jej historia sięga początków XIX wieku.

W 1801 roku powstała wówczas Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych, która wkrótce stała się ważnym centrum handlu akcjami i obligacjami w Niemczech. W 1879 roku giełda zmieniła nazwę na Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych i Towarów, rozszerzając swoją działalność o handel towarami.

W latach 90. XX wieku Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych została przekształcona w spółkę akcyjną pod nazwą Deutsche Börse AG i rozpoczęła swoją ekspansję na rynki międzynarodowe. W 1997 roku Deutsche Börse przejęła Giełdę Papierów Wartościowych w Berlinie i rozszerzyła swoją działalność na rynek niemiecki.

W kolejnych latach Deutsche Börse rozwijała swoje portfolio produktów, w tym wprowadzając na rynek indeksy giełdowe takie jak DAX, MDAX, TecDAX i SDAX, a także rozbudowując swoją ofertę w dziedzinie produktów pochodnych, w tym opcji, futures i kontraktów terminowych. W 2002 roku Deutsche Börse wprowadziła na rynek elektroniczny system obrotu akcjami, Xetra, co umożliwiło inwestorom łatwiejszy i szybszy dostęp do notowań.

W ostatnich latach Deutsche Börse kontynuuje swoją ekspansję na rynki międzynarodowe, zawierając strategiczne partnerstwa i nabywając udziały w innych giełdach na całym świecie. Deutsche Börse ma również ambicje stworzenia europejskiego giganta w dziedzinie giełd, poprzez połączenie z giełdą London Stock Exchange w 2017 roku, chociaż transakcja ostatecznie nie doszła do skutku. Dziś Deutsche Börse jest uważana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie giełd na świecie, oferując inwestorom szeroki wybór produktów finansowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 

Bombay Stock Exchange (BSE) to jedna z najstarszych i największych giełd papierów wartościowych w Azji, z siedzibą w Mumbaju w Indiach. Historia BSE sięga początków XIX wieku.

W 1855 roku w Bombaju powstała grupa maklerów, którzy zaczęli spotykać się pod drzewem banianowym, by dokonywać transakcji. Z czasem zaczęli oni działać bardziej formalnie, tworząc w 1875 roku powstałą giełdę pod nazwą Native Share and Stock Brokers Association, która wkrótce stała się ważnym ośrodkiem handlu akcjami i obligacjami w Indiach.

W kolejnych latach giełda przechodziła różne przemiany i zmiany nazw, w tym w 1937 roku otrzymała nazwę Bombay Stock Exchange. W latach 60. i 70. XX wieku giełda stała się ważnym centrum handlu akcjami spółek z sektora prywatnego, a w latach 80. i 90. nastąpiła liberalizacja gospodarcza Indii i otwarcie na inwestorów zagranicznych.

W 1995 roku BSE wprowadziła na rynek zautomatyzowany system obrotu akcjami, co umożliwiło inwestorom łatwiejszy i szybszy dostęp do notowań. W kolejnych latach giełda rozwijała swoją działalność i wprowadzała nowe produkty finansowe, w tym indeksy giełdowe, kontrakty terminowe i opcje.

Dziś Bombay Stock Exchange jest jedną z największych giełd w Azji, z ponad 5 tysiącami spółek notowanych na jej rynku. BSE ma również silną pozycję w dziedzinie produktów pochodnych i oferuje inwestorom szeroki wybór instrumentów finansowych, w tym opcje, futures i kontrakty terminowe.

Polecane wpisy
10 pomysłów na dochód pasywny

Czym jest dochód pasywny ? Dochód pasywny  to  inaczej stała pensja wpływająca cyklicznie na twoje konto, dzięki raz wykonanej dobrze pracy Czytaj dalej

Sztuczna inteligencja stawia na ETF-y
Sztuczna inteligencja stawia na ETF-y

Sztuczna inteligencja stawia na ETF-y Inwestowanie w fundusze ETF (Exchange Traded Funds) staje się coraz bardziej popularne, a sztuczna inteligencja Czytaj dalej