Baza wiedzy Informatyka News Pozycjonowanie

Baza wiedzy SEO

Page authority, domain authority

Wskaźnik mierzony w skali od 1 do 100, określa autorytet Twojej domeny/strony, wyliczany jest na podstawie jakości linków przychodzących. Dodatkowo dla wskaźnika tego istotne jest, w którym miejscu na stronie znajduje się odnośnik. Słabo punktowanym położeniem jest stopka, lepsze noty zbierają strony, których linki zamieszone są w tekście o tematyce powiązanej z tematyką Twojej strony. Wpływ ma także ilość linków z zawartą w teście nazwą marki. Ważne jest, aby linki te nie prowadziły wyłącznie do strony głównej, lecz do wszystkich podstroi serwisu

Mikrodane

Mikrodane wykorzystują proste atrybuty tagów HTML w celu wzbogacenia strony internetowej. Zastosowanie mikrodanych umożliwia wprowadzenie etykiet czyli elementów graficznych bądź tekstowych wyświetlających się razem ze standardowym opisem strony w wynikach wyszukiwania. Jak dotychczas Google, ale także Yahoo i Bing umożliwiło stosowanie wyróżnienia w następujących typach danych:

  • Osoby
  • Produkty
  • Firmy i organizacje
  • Przepisy
  • Zdarzenia|
  • Filmy wideo

Search Engine Results Page SERP (wyniki wyszukiwania)

Są to strony internetowe wyświetlane po wpisaniu słowa kluczowego w wyszukiwarce. Wyniki te dzielą się na dwie grupy. Wyniki naturalne (organiczne), wyświetlane po lewej stronie i sponsorowane czyli płatne, które znajdują się powyżej i poniżej wyników naturalnych, oraz po prawej stronie. W większości wyświetlane jest 10 pozycji (naturalnych) jednak wyszukiwarki umożliwiają zmianę tej ilości i możemy otrzymywać np. 100 pierwszych wyników. Trzeba pamiętać, że sprawdzane w jednakowym czasie wyniki mogą różnić się od siebie, wpływ na to ma m.in. geolokalizacja i język wyszukiwania, a także częstotliwość odwiedzania danej strony.

Dorway pages

Strony o bardzo niskiej wartości, tworzone pod pozycjonowanie konkretnego słowa kluczowego, widoczne jedynie dla robotów wyszukiwarki, użytkownik po wejściu na taką stroną automatycznie jest przekierowywany do innej strony, bardzo często o innej treści niż wynikałoby to z słów kluczowych, których użył. Stosowanie takiej metody pozycjonowania niesie za sobą przykre konsekwencje takie jak nałożenie filtra na stronę.

Page rank

Wskaźnik, który w skali od 0 do 10 określa wartość Twojej strony. Kryteria oceny nie są do końca znane, choć przyjęło się, że Page Rank określany jest na w oparciu o ilość i wartość linków prowadzących do strony. Zatem każdy odnośnik z innego serwisu prowadzący do Twojej strony na wpływ na jej Page Rank. Musisz jednak wiedzieć, że nie wszystkie linki mają taką samą wartość. Linki pochodzące ze stron o wątpliwej reputacji lub o innej tematyce niż tematyka Twojej strony przysporzą więcej problemów niż korzyści. Dlatego ważne jest, abyś pozyskiwał link tylko z witryn, które mają PR równy lub wyższy niż Twoja strona. Page Rank jest jednym z 200 czynników, na podstawie których Google ocenia trafność wyników na liście wyszukiwania po wpisaniu słowa kluczowego. Został tak nazwany od nazwiska jego pomysłodawcy, współtwórcy Google Larrego Page’a.

Czytaj  Atrybuty ALT i TITLE

White hat SEO

Są to działania, z wykorzystaniem technik i metod wskazywanych przez wyszukiwarki, których celem jest polepszenie pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Mianem tym określa się zabiegi, które poleją na zwiększają na wartości strony internetowej przez jej stopniową optymalizację i budowanie linków pochodzących z wartościowych stron, czyli m.in. takich, o dobrej historii i wysokim PR. Strony pozycjonowane takimi metodami są czytelne i przejrzyste dla robotów wyszukiwarki, przy czym są także przejrzyste dla użytkowników. Działania tego typu należą do praco i czasochłonnych, niemniej wysokie pozycje zdobyte dzięki tym technikom są dobrze ugruntowane i jest ogromna szansa, że zmiany algorytmu wyszukiwarki nie będą miały na nie większego wpływu.

Audyt SEO

analiza strony, podczas której sprawdza się jej zgodność z wytycznymi wyszukiwarek, a także przystępność dla użytkowników. Raport z audytu zawiera informacje na temat profilu linków kierujących do strony, jej działaniu, a także na temat jej braków optymalizacyjnych. Wszystkie te czynniki wpływają znacząco na jej pozycjonowanie wyszukiwarkach. Zatem audyt SEO powinien być wykonany zawsze wtedy, kiedy chcemy rozpocząć pozycjonowanie, lub w sytuacji, gdy pozycjonowanie nie przynosi zamierzonych efektów.

Black hat SEO

Mianem tym określa się stosowanie w pozycjonowaniu metod zabronionych „regulaminem” wyszukiwarki. Stosujący takie techniki wyszukują luk w algorytmie wyszukiwarki, by w ten sposób uzyskać jak najwyższych pozycje na liście wyszukań. Zabiegi określane jako Black hat SEO skupiają się na masowym generowaniu treści i odnośników do pozycjonowanej strony, które z punktu widzenia internauty nie mają żadnej wartości, tak więc tworzone są tylko z myślą o robotach sieciowych. Stosowane techniki dotyczą także zmian optymalizacyjnych w kodzie strony, polegających na pokazywaniu robotom treści innych niż widzą użytkownicy. A jak wiadomo zadaniem robota wyszukiwarki jest sprawdzenie i ocena strony pod kątem przyjazności dla internautów. Jeśli decydujemy się na takie działania musimy zdawać sobie sprawę z krótko terminowości ich efektów. Wyszukiwarki bowiem są coraz doskonalsze i wykrywają łamanie ich wytycznych. Skutkiem tego może być nałożenie na stronę filtra, czyli obniżenie jej pozycji w wynikach wyszukiwania, lub w skrajnym przypadku bana, czyli całkowite wykluczenie strony z indeksu wyszukiwarki.

Filtr wyszukiwarki

Jest elementem mechanizmu wyszukiwarki. Na jego skutek strona internetowa w wynikach wyszukiwania na dane słowo kluczowe pojawia na gorszych pozycjach niż to miało miejsce dotychczas, lub nie pojawia się wcale. Przyczyną nałożenia filtra przez wyszukiwarkę jest pozycjonowanie strony z wykorzystaniem metod niezgodnych wytycznymi wyszukiwarki. W większości filtr jest konsekwencją zbyt szybkiego przyrostu linków prowadzących do strony. Dla wyszukiwarki jest sto sygnał, że strona może brać udział w systemie wymiany linków, którego wynikiem są nienaturalne, spamerskie odnośniki. Wyjście z filtra jest niezwykłe pracochłonne i może zająć nawet kilka miesięcy, dlatego ważne jest, aby działania zwiększające widoczność strony w sieci zawsze były realizowane metodami etycznymi i uwzględniały dłuższą perspektywę czasową.

Czytaj  Pozycjonowanie SEO - Linki Zewnętrzne , Linki Wewnętrzne

Katalog stron

Jest zbiorem stron internetowych, w większości pogrupowanych tematycznie i ma za zadanie ich promocję w Internecie. Katalogowanie jest jednym z działań pozycjonerskich i może być wykonywane ręcznie, jak i przez automat. Jednak podczas automatycznego katalogowania nie mamy pewności, że katalogi, do których została dodana strona jest wartościowy. Jeśli dodamy stronę do katalogu o PR niższym niż PR naszego serwisu, może to wpłynąć negatywnie na proces pozycjonowania. Katalogi możemy podzielić na kilka rodzajów: darmowe- nie jest pobierana oplata za dodanie strony do katalogu, jednak często zdarza się tak, że zamiast opłaty wymagany jest link zwrotny. Płatne – opłata może być pobierana jednorazowo, za zamieszczenie wpisu, lub abonamentowo – za określony okres czasu. Wiele z katalogów zastrzega sobie, że wniesienie jednorazowej opłaty nie gwarantuje wyświetlenia linku do strony w katalogu, informując, że opłata pobierana jest jedynie za szybsze rozpatrzenie naszej kandydatury. Są także katalogi moderowane, gdzie każda strona jest sprawdzana pod kątem wymogów stawianych w regulaminie katalogu oraz niemoderowane, gdzie odnośnik do naszej strony dodawany jest z automatu. Mamy też do czynienia z katalogami ogólno tematycznymi i branżowymi. Oczywiście jeden katalog może łączyć w sobie kilka z wymienionych tutaj cech.

Sitemap.xml

Plik, w którym znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich podstron serwisu, które chcemy, aby były zaindeksowane. Plik ten ułatwia i znacznie przyspiesza robotom analizę strony internetowej. Każda strona www powinna powinna zawierać sitemap.xml, zwłaszcza serwisy rozbudowane powinny być w taką mapę wyposażone. Plik powinien być zlokalizowany w katalogu głównym serwera HTML, a wszystkie adresy url, które zostały zamieszczone w mapie powinny znajdować się na tym samym serwerze co ona. Mapa strony może zawierać maksymalnie 50 tys. adresów url. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 10 MB. Jeśli nasza mapa przekracza ten rozmiar, lub jeśli mamy więcej adresów podstron powinniśmy stworzyć kolejny plik sitemap.

Precle (Pressel pages)

Strony o niskiej reputacji, z tekstami reklamowymi o małej wartości merytorycznej przygotowanymi specjalnie, by wprowadzić w błąd robota wyszukiwarki. Na takich stronach, miedzy linijkami tekstu wplecione są linki odsyłające do Twojej strony. Dla wyszukiwarki znacznie bardziej od ilości liczy się jakość, więc obecność odnośników do Twojej witryny na takiej stronie może negatywnie wpływać na jej ocenę i w konsekwencji prowadzić do jej spadku w wynikach wyszukiwania.

Trust rank

Jeden ze wskaźników mierzony w skali do 1 do 10, którego celem jest ocena Twojej strony www pod kątem zgodności jej tematyki z danym zapytaniem. Ocena trust rank przyznawana jest na podstawie analizy linków prowadzących do strony. Jeśli Twój serwis bierze udział w systemie wymiany linków, lub odnośniki do niej znajdują się w spamerskich wpisach na forach czy blogach, algorytm przyzna jej niską ocenę. Wpływ mają również odnośniki do innych stron, które zamieszczasz w swoim serwisie. Jeśli kierują one do stron o wątpliwej reputacji, czy bez wartości merytorycznej dla użytkownika, to również będzie miało to negatywny wpływ na ocenę trust rank.

Czytaj  Microsoft sprząta bałagan po łatce na Spectre

Współczynnik konwersji

Jest to wskaźnik mówiący o tym ilu użytkowników podjęło określoną akcję, w czasie i przy spełnieniu okoliczności, kiedy ta akcja mogła być wykonana. Czyli mówiąc prościej ilu użytkowników wykonało zamierzoną przez nas czynność (taką jak zapisanie się na newsletter, wypełnienie formularza kontaktowego, czy kliknięcie w link reklamowy) wtedy kiedy była ona możliwa do wykonania (użytkownik znajdował się na stronie z newsletterem, czy stronie z formularzem kontaktowym, lub widział daną reklamę). Współczynnik konwersji wyraża się w procentach i oblicza za pomocą wzoru:
liczba osób dokonujących akcji /liczba osób odwiedzających stronę * 100%

Standardy W3C

Są to standardy przyjęte przez organizację W3C, które regulują zasady, według których powinny być zbudowane strony internetowe. Standardy dotyczą wykorzystania technologii stosowanych przy tworzeniu stron takich jak html, czy xhtml, SMIL, MathML, czy CSS. Spełnienie norm W3C gwarantuje, że strona będzie się wyświetlała w sposób prawidłowy pod każdą przeglądarką internetową, a także, że będzie ona dostępna dla osób niepełnosprawnych. Cechy te mają wpływ na pozycjonowanie, zatem warto sprawdzić czy nasza strona spełnia wymogi narzucone przez konsorcjum. W Internecie dostępne są darmowe walidatory, w których możemy dokonać analizy naszej strony www.

Słowo kluczowe, fraza kluczowa (ang. Keywords)

Pojedyncze słowo lub wyrażenie wpisywane do wyszukiwarki przez internautę w celu odnalezienia interesujących go informacji. Wyszukiwarka w swoich wynikach wyświetla treści, które najlepiej pasują do zapytania. Odnosząc się do strony www powiemy zatem, że słowa kluczowe to słowa i frazy, które najlepiej oddają jej tematykę. Jeśli planujesz przeprowadzenie kampanii w wyszukiwarce zastanów się, co będą wpisywać Twoi potencjalni klienci szukając tego, co oferuje Twoja firma. Przed rozpoczęciem działań SEO najlepiej sprawdzić jakie słowa kluczowe generują największy ruch na Twojej stronie. Przy wyborze słów kluczowych możesz także wspomóc się profesjonalnymi narzędziami. Ważne jest, żeby frazy kluczowe były dobrze przemyślane, dzięki odpowiedniemu ich doborowi Twój serwis www będą odwiedzać użytkownicy, którzy są najbardziej zainteresowani, a to przełoży się na Twój zysk.

Polecane wpisy
Otwarte oprogramowanie i wspólnoty Linux
Otwarte oprogramowanie i wspólnoty Linux

Otwarte oprogramowanie i wspólnoty Linux odgrywają kluczową rolę w rozwoju i sukcesie tego systemu operacyjnego. Oto kilka cech i aspektów Czytaj dalej

Ograniczenie rozmiaru pliku bazy danych Outlook Express do 2GB
Outlook, konfiguracja Outlook dla kont Google, konfiguracja Outlook dla kont Microsoft

Problem z Outlook Express – nie pobiera wiadomości, nie widać maili. Za duży plik Skrzynka odbiorcza.dbx. Używając Outlook Express, jako Czytaj dalej