Baza wiedzy Finanse

Bankowość, zasady działania bankowości

Historia początków bankowości sięga bardzo daleko w czasie. Już w starożytności istniały pewne formy bankowości, jednak to w średniowieczu zaczęła się kształtować instytucja bankowa, której znaczenie z czasem znacznie wzrosło.

W Europie pierwsze banki powstały we Włoszech w XII wieku. Były to tak zwane „banki szafowe”, czyli instytucje, które oferowały prywatnym klientom skrytki na wartościowe przedmioty, takie jak monety, klejnoty czy dokumenty. Właściciele banków szafowych pobierali opłaty za wynajem skrytki i często udzielali pożyczek swoim klientom.

W XV wieku w Europie pojawiła się instytucja banku miejskiego, który prowadził działalność handlową oraz udzielał pożyczek lokalnym przedsiębiorcom i władzom miejskim. Banki te często były finansowane ze środków miasta, co oznaczało, że podlegały jego kontroli.

W XVII i XVIII wieku w Europie zaczęły powstawać banki centralne, które miały za zadanie nadzorować stabilność finansową kraju oraz emitować pieniądze. Jednym z pierwszych banków centralnych był Bank Szwecji, założony w 1668 roku. W 1694 roku powstał Bank Anglii, który do dziś jest jednym z najważniejszych banków centralnych na świecie.

Wraz z rozwojem przemysłu i handlu, banki zaczęły coraz bardziej wpływać na gospodarkę. W XIX wieku banki stały się coraz bardziej zintegrowane ze światem biznesu i przemysłu, co doprowadziło do powstania tzw. banków inwestycyjnych, które specjalizowały się w inwestowaniu w projekty przemysłowe i handlowe.

Współcześnie banki są nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki światowej. Ofiarują szeroki wachlarz usług finansowych, od kont osobistych i oszczędnościowych, po kredyty i inwestycje na rynku finansowym.

Zasady działania banków

Zasada działania banków polega na zbieraniu środków pieniężnych od klientów i ich dalszym wykorzystaniu do udzielania kredytów, inwestycji i innych usług finansowych. Banki zarabiają na różnicy między oprocentowaniem lokat a oprocentowaniem pożyczek.

Banki oferują szeroki zakres usług finansowych, takich jak otwieranie kont osobistych, kont oszczędnościowych, rachunków inwestycyjnych, pożyczek oraz kredytów. Oprócz tego, banki udzielają kredytów hipotecznych, które służą do zakupu nieruchomości oraz kredytów samochodowych, które umożliwiają zakup samochodu.

Banki prowadzą również działalność inwestycyjną, zarządzając funduszami inwestycyjnymi i udzielając kredytów dla przedsiębiorstw. Oferują też usługi płatnicze, takie jak karty kredytowe i debetowe, przelewy międzynarodowe oraz czeki.

Działalność banków jest ściśle regulowana przez organy nadzoru, takie jak Narodowy Bank Polski czy Europejski Bank Centralny. Banki są zobowiązane do przestrzegania ściśle określonych zasad, takich jak obowiązek prowadzenia rejestru klientów oraz kontrola nad przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Czytaj  Wizytówka Google jak zrobić

Banki działają również w oparciu o zasadę ryzyka. Oznacza to, że przed udzieleniem pożyczki lub kredytu, bank ocenia zdolność kredytową klienta i ryzyko związane z daną transakcją. W przypadku pojawienia się problemów ze spłatą kredytu, banki mają możliwość stosowania środków windykacyjnych, takich jak naliczanie odsetek czy skierowanie sprawy do sądu.

W skrócie, zasada działania banków polega na zbieraniu i gromadzeniu środków pieniężnych od klientów, a następnie ich wykorzystaniu do udzielania kredytów, inwestycji i innych usług finansowych, zawsze z zachowaniem określonych zasad i rygorystycznych procedur.

Rodzaje banków

Banki można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od charakteru ich działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:

 1. Banki centralne – to banki państwowe, które pełnią rolę regulatorów i nadzorców systemu finansowego. Ich głównym zadaniem jest kontrolowanie podaży pieniądza, ustalanie stóp procentowych oraz prowadzenie polityki monetarnej. W Polsce jest to Narodowy Bank Polski, a na poziomie europejskim Europejski Bank Centralny.
 2. Banki komercyjne – to banki działające na zasadzie biznesowej, które oferują usługi bankowe dla klientów indywidualnych i biznesowych. Ich głównym źródłem dochodów jest różnica między oprocentowaniem depozytów a oprocentowaniem kredytów. Banki komercyjne są najbardziej powszechne i rozpoznawalne dla przeciętnych użytkowników.
 3. Banki inwestycyjne – to banki specjalizujące się w obsłudze transakcji finansowych na rynku kapitałowym. Ich głównym zadaniem jest zarządzanie portfelami inwestycyjnymi oraz udzielanie kredytów i pożyczek na cele inwestycyjne.
 4. Banki hipoteczne – to banki specjalizujące się w udzielaniu kredytów hipotecznych. Ich głównym źródłem dochodów są marże od oprocentowania udzielonych kredytów hipotecznych.
 5. Banki spółdzielcze – to banki posiadające charakter kooperatywny, w których klienci są jednocześnie udziałowcami. Ich działalność koncentruje się na udzielaniu kredytów i pożyczek dla klientów z regionu, w którym działają.
 6. Banki offshore – to banki działające na terenie państw o niskich podatkach i korzystające z luźniejszych przepisów regulujących działalność finansową. Ich klientami są najczęściej osoby i firmy, które pragną ukryć swoje dochody przed podatkami.
 7. Banki islamskie – to banki funkcjonujące na zasadach szariatu, czyli prawa muzułmańskiego. Wymagają one od swoich klientów przestrzegania zasad związanych z unikaniem oprocentowania, udzielając zamiast tego kredytów opartych na współwłasności.
Czytaj  Windows 7 GodMode - jak odblokować ?

To tylko kilka przykładów rodzajów banków, istnieje wiele innych podziałów, które zależą od różnych czynników, takich jak geografia działalności, cel działalności, czy specjalizacja usług.

Największe banki na świecie

Poniżej przedstawiam kilka z największych banków na świecie, w kolejności według wielkości aktywów:

 1. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – to największy bank na świecie pod względem aktywów. Jego główna siedziba znajduje się w Pekinie. ICBC powstał w 1984 roku i działa jako bank komercyjny.
 2. China Construction Bank (CCB) – to drugi co do wielkości bank na świecie, z siedzibą w Pekinie. CCB powstał w 1954 roku i również działa jako bank komercyjny.
 3. Agricultural Bank of China (ABC) – to trzeci co do wielkości bank na świecie, z siedzibą w Pekinie. ABC powstał w 1951 roku i specjalizuje się w udzielaniu kredytów rolniczych oraz finansowaniu przedsiębiorstw z sektora rolnego.
 4. Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) – to największy bank w Japonii i czwarty co do wielkości bank na świecie, z siedzibą w Tokio. MUFG powstał w 2005 roku z połączenia Mitsubishi Tokyo Financial Group i UFJ Holdings.
 5. HSBC Holdings – to brytyjski bank z siedzibą w Londynie, zasięg działania ma na całym świecie. Jest to największy bank w Europie i piąty co do wielkości bank na świecie.
 6. JPMorgan Chase – to amerykański bank z siedzibą w Nowym Jorku, zasięg działania ma na całym świecie. JPMorgan Chase jest szóstym co do wielkości bankiem na świecie.
 7. BNP Paribas – to francuski bank z siedzibą w Paryżu, który działa w ponad 70 krajach na całym świecie. BNP Paribas jest siódmym co do wielkości bankiem na świecie.

Warto podkreślić, że ranking największych banków na świecie może się zmieniać w zależności od różnych czynników, takich jak zmiany w gospodarce światowej, polityka rządu, czy zmiany w branży bankowej.

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa zaczęła się rozwijać w latach 90. XX wieku wraz z rozwojem technologii informatycznych i Internetu. Pierwsze usługi bankowe przez Internet pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku, kiedy to Bank of America uruchomił pierwszy serwis internetowy dla swoich klientów.

Czytaj  Aktualizacje wizualne i interfejs użytkownika Windows 11

Wkrótce potem, w 1997 roku, Citibank wprowadził pierwszy system bankowości elektronicznej, który pozwalał klientom na dokonywanie transakcji za pomocą sieci Internet. W kolejnych latach coraz więcej banków wprowadzało podobne rozwiązania, a bankowość internetowa zaczęła szybko rosnąć na całym świecie.

W Europie pierwsze usługi bankowości internetowej pojawiły się w Wielkiej Brytanii w 1999 roku, a już w 2000 roku w Polsce uruchomiono pierwszy serwis internetowy umożliwiający bankowanie online.

W ciągu następnych lat bankowość internetowa stała się coraz bardziej popularna, a banki inwestowały w rozwój i ulepszanie swoich systemów. Wraz z rozwojem technologii, bankowość internetowa stawała się coraz bardziej wygodna i bezpieczna. Wprowadzono nowe funkcje, takie jak płatności mobilne, bankowość mobilną czy biometryczne autoryzacje transakcji.

W dzisiejszych czasach bankowość internetowa jest nieodłącznym elementem codziennego życia i niemal każdy bank oferuje swoim klientom możliwość korzystania z usług bankowych przez Internet.

image_pdfimage_print
Polecane wpisy
Zabezpieczamy Windows

Panuje dość powszechna opinia, że system Windows nie jest systemem bezpiecznym. Czy jest ona zgodna z prawdą i nadal aktualna? Czytaj dalej

Obrona komputera – porady

Zanim przejdziemy do omówienia działań ofensywnych, które napastnik może zastosować wobec Twojego komputera, omówmy pokrótce działania, które może zastosować bezpośrednio Czytaj dalej

Jak działa pozycjonowanie brandowe i jakie korzyści może przynieść Twojemu biznesowi
Jak znaleźć odpowiednie słowa kluczowe do pozycjonowania brandowego?

Pozycjonowanie brandowe (ang. brand positioning) to proces kształtowania wizerunku marki w umyśle konsumentów, tak aby była ona kojarzona z określonymi Czytaj dalej

Elementy potrzebne do budowy sieci komputerowej w firmie

Budowa sieci komputerowej w firmie to poważna decyzja. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników i dopasować oferowane na rynku rozwiązania Czytaj dalej

Jakie są zastosowania technologii blockchain?
Jakie są zastosowania technologii blockchain?

Technologia blockchain znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Oto kilka przykładów zastosowań blockchain: Czytaj dalej

Konfiguracja poczty Outlook
Konfiguracja poczty Outlook

Konfiguracja poczty Outlook.com przy użyciu protokołów POP3, IMAP i SMTP jest dość prosta. Oto krótki opis konfiguracji dla każdego z Czytaj dalej

Udostępnij wpis: