Baza wiedzy Finanse

Bankowość, zasady działania bankowości

Historia początków bankowości sięga bardzo daleko w czasie. Już w starożytności istniały pewne formy bankowości, jednak to w średniowieczu zaczęła się kształtować instytucja bankowa, której znaczenie z czasem znacznie wzrosło.

W Europie pierwsze banki powstały we Włoszech w XII wieku. Były to tak zwane “banki szafowe”, czyli instytucje, które oferowały prywatnym klientom skrytki na wartościowe przedmioty, takie jak monety, klejnoty czy dokumenty. Właściciele banków szafowych pobierali opłaty za wynajem skrytki i często udzielali pożyczek swoim klientom.

W XV wieku w Europie pojawiła się instytucja banku miejskiego, który prowadził działalność handlową oraz udzielał pożyczek lokalnym przedsiębiorcom i władzom miejskim. Banki te często były finansowane ze środków miasta, co oznaczało, że podlegały jego kontroli.

W XVII i XVIII wieku w Europie zaczęły powstawać banki centralne, które miały za zadanie nadzorować stabilność finansową kraju oraz emitować pieniądze. Jednym z pierwszych banków centralnych był Bank Szwecji, założony w 1668 roku. W 1694 roku powstał Bank Anglii, który do dziś jest jednym z najważniejszych banków centralnych na świecie.

Wraz z rozwojem przemysłu i handlu, banki zaczęły coraz bardziej wpływać na gospodarkę. W XIX wieku banki stały się coraz bardziej zintegrowane ze światem biznesu i przemysłu, co doprowadziło do powstania tzw. banków inwestycyjnych, które specjalizowały się w inwestowaniu w projekty przemysłowe i handlowe.

Współcześnie banki są nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki światowej. Ofiarują szeroki wachlarz usług finansowych, od kont osobistych i oszczędnościowych, po kredyty i inwestycje na rynku finansowym.

Zasady działania banków

Zasada działania banków polega na zbieraniu środków pieniężnych od klientów i ich dalszym wykorzystaniu do udzielania kredytów, inwestycji i innych usług finansowych. Banki zarabiają na różnicy między oprocentowaniem lokat a oprocentowaniem pożyczek.

Banki oferują szeroki zakres usług finansowych, takich jak otwieranie kont osobistych, kont oszczędnościowych, rachunków inwestycyjnych, pożyczek oraz kredytów. Oprócz tego, banki udzielają kredytów hipotecznych, które służą do zakupu nieruchomości oraz kredytów samochodowych, które umożliwiają zakup samochodu.

Banki prowadzą również działalność inwestycyjną, zarządzając funduszami inwestycyjnymi i udzielając kredytów dla przedsiębiorstw. Oferują też usługi płatnicze, takie jak karty kredytowe i debetowe, przelewy międzynarodowe oraz czeki.

Czytaj  Konfiguracja dhcpd w Linux

Działalność banków jest ściśle regulowana przez organy nadzoru, takie jak Narodowy Bank Polski czy Europejski Bank Centralny. Banki są zobowiązane do przestrzegania ściśle określonych zasad, takich jak obowiązek prowadzenia rejestru klientów oraz kontrola nad przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Banki działają również w oparciu o zasadę ryzyka. Oznacza to, że przed udzieleniem pożyczki lub kredytu, bank ocenia zdolność kredytową klienta i ryzyko związane z daną transakcją. W przypadku pojawienia się problemów ze spłatą kredytu, banki mają możliwość stosowania środków windykacyjnych, takich jak naliczanie odsetek czy skierowanie sprawy do sądu.

W skrócie, zasada działania banków polega na zbieraniu i gromadzeniu środków pieniężnych od klientów, a następnie ich wykorzystaniu do udzielania kredytów, inwestycji i innych usług finansowych, zawsze z zachowaniem określonych zasad i rygorystycznych procedur.

Rodzaje banków

Banki można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od charakteru ich działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:

 1. Banki centralne – to banki państwowe, które pełnią rolę regulatorów i nadzorców systemu finansowego. Ich głównym zadaniem jest kontrolowanie podaży pieniądza, ustalanie stóp procentowych oraz prowadzenie polityki monetarnej. W Polsce jest to Narodowy Bank Polski, a na poziomie europejskim Europejski Bank Centralny.
 2. Banki komercyjne – to banki działające na zasadzie biznesowej, które oferują usługi bankowe dla klientów indywidualnych i biznesowych. Ich głównym źródłem dochodów jest różnica między oprocentowaniem depozytów a oprocentowaniem kredytów. Banki komercyjne są najbardziej powszechne i rozpoznawalne dla przeciętnych użytkowników.
 3. Banki inwestycyjne – to banki specjalizujące się w obsłudze transakcji finansowych na rynku kapitałowym. Ich głównym zadaniem jest zarządzanie portfelami inwestycyjnymi oraz udzielanie kredytów i pożyczek na cele inwestycyjne.
 4. Banki hipoteczne – to banki specjalizujące się w udzielaniu kredytów hipotecznych. Ich głównym źródłem dochodów są marże od oprocentowania udzielonych kredytów hipotecznych.
 5. Banki spółdzielcze – to banki posiadające charakter kooperatywny, w których klienci są jednocześnie udziałowcami. Ich działalność koncentruje się na udzielaniu kredytów i pożyczek dla klientów z regionu, w którym działają.
 6. Banki offshore – to banki działające na terenie państw o niskich podatkach i korzystające z luźniejszych przepisów regulujących działalność finansową. Ich klientami są najczęściej osoby i firmy, które pragną ukryć swoje dochody przed podatkami.
 7. Banki islamskie – to banki funkcjonujące na zasadach szariatu, czyli prawa muzułmańskiego. Wymagają one od swoich klientów przestrzegania zasad związanych z unikaniem oprocentowania, udzielając zamiast tego kredytów opartych na współwłasności.
Czytaj  Konfiguracja poczty Gmail, Onet, WP

To tylko kilka przykładów rodzajów banków, istnieje wiele innych podziałów, które zależą od różnych czynników, takich jak geografia działalności, cel działalności, czy specjalizacja usług.

Największe banki na świecie

Poniżej przedstawiam kilka z największych banków na świecie, w kolejności według wielkości aktywów:

 1. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – to największy bank na świecie pod względem aktywów. Jego główna siedziba znajduje się w Pekinie. ICBC powstał w 1984 roku i działa jako bank komercyjny.
 2. China Construction Bank (CCB) – to drugi co do wielkości bank na świecie, z siedzibą w Pekinie. CCB powstał w 1954 roku i również działa jako bank komercyjny.
 3. Agricultural Bank of China (ABC) – to trzeci co do wielkości bank na świecie, z siedzibą w Pekinie. ABC powstał w 1951 roku i specjalizuje się w udzielaniu kredytów rolniczych oraz finansowaniu przedsiębiorstw z sektora rolnego.
 4. Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) – to największy bank w Japonii i czwarty co do wielkości bank na świecie, z siedzibą w Tokio. MUFG powstał w 2005 roku z połączenia Mitsubishi Tokyo Financial Group i UFJ Holdings.
 5. HSBC Holdings – to brytyjski bank z siedzibą w Londynie, zasięg działania ma na całym świecie. Jest to największy bank w Europie i piąty co do wielkości bank na świecie.
 6. JPMorgan Chase – to amerykański bank z siedzibą w Nowym Jorku, zasięg działania ma na całym świecie. JPMorgan Chase jest szóstym co do wielkości bankiem na świecie.
 7. BNP Paribas – to francuski bank z siedzibą w Paryżu, który działa w ponad 70 krajach na całym świecie. BNP Paribas jest siódmym co do wielkości bankiem na świecie.

Warto podkreślić, że ranking największych banków na świecie może się zmieniać w zależności od różnych czynników, takich jak zmiany w gospodarce światowej, polityka rządu, czy zmiany w branży bankowej.

Czytaj  Aktualizacje systemu Windows 10

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa zaczęła się rozwijać w latach 90. XX wieku wraz z rozwojem technologii informatycznych i Internetu. Pierwsze usługi bankowe przez Internet pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku, kiedy to Bank of America uruchomił pierwszy serwis internetowy dla swoich klientów.

Wkrótce potem, w 1997 roku, Citibank wprowadził pierwszy system bankowości elektronicznej, który pozwalał klientom na dokonywanie transakcji za pomocą sieci Internet. W kolejnych latach coraz więcej banków wprowadzało podobne rozwiązania, a bankowość internetowa zaczęła szybko rosnąć na całym świecie.

W Europie pierwsze usługi bankowości internetowej pojawiły się w Wielkiej Brytanii w 1999 roku, a już w 2000 roku w Polsce uruchomiono pierwszy serwis internetowy umożliwiający bankowanie online.

W ciągu następnych lat bankowość internetowa stała się coraz bardziej popularna, a banki inwestowały w rozwój i ulepszanie swoich systemów. Wraz z rozwojem technologii, bankowość internetowa stawała się coraz bardziej wygodna i bezpieczna. Wprowadzono nowe funkcje, takie jak płatności mobilne, bankowość mobilną czy biometryczne autoryzacje transakcji.

W dzisiejszych czasach bankowość internetowa jest nieodłącznym elementem codziennego życia i niemal każdy bank oferuje swoim klientom możliwość korzystania z usług bankowych przez Internet.

Polecane wpisy
Jak zarobić 2000 zł w tydzień
Jak zarobić 2000 zł w tydzień

Zarobienie 2000 zł w tydzień może wymagać pewnego wysiłku i zaangażowania, ale oto kilka sugestii, które mogą Ci pomóc: [caption Czytaj dalej

Proxy, jak działa proxy, rodzaje proxy
proxy

Historia proxy sięga początków internetu. Pierwotnie miały one zastosowanie jedynie w celu filtrowania ruchu sieciowego i blokowania niechcianych stron internetowych. Czytaj dalej