Tworzenie użytkownika w Linuksie
Linux

Tworzenie użytkownika w Linuksie

Tworzenie użytkownika w Linuksie

W systemie Linux istnieje kilka sposobów na utworzenie nowego użytkownika. W tym poradniku przedstawimy dwa najpopularniejsze:

1. Polecenie adduser:

Polecenie adduser to proste i łatwe narzędzie do tworzenia użytkowników. Aby utworzyć użytkownika za pomocą tego polecenia, otwórz terminal i wpisz następujące polecenie:

sudo adduser NAZWA_UŻYTKOWNIKA

Zastąp NAZWA_UŻYTKOWNIKA nazwą użytkownika, którą chcesz utworzyć.

Przykład:

sudo adduser janek

Polecenie adduser utworzy użytkownika o nazwie janek z domyślnymi ustawieniami. Możesz również dodać dodatkowe opcje do polecenia adduser, aby określić dodatkowe informacje o użytkowniku, takie jak jego pełne imię i nazwisko, hasło, domyślną powłokę i grupę główną.

Tworzenie użytkownika w Linuksie
Tworzenie użytkownika w Linuksie

Przykład:

sudo adduser -c "Jan Kowalski" -g sudo -m -s /bin/bash janek

To polecenie utworzy użytkownika o nazwie janek z następującymi ustawieniami:

  • Pełne imię i nazwisko: Jan Kowalski
  • Grupa główna: sudo
  • Domyślna powłoka: /bin/bash
  • Katalog domowy: /home/janek

2. Polecenie useradd:

Polecenie useradd to bardziej zaawansowane narzędzie do tworzenia użytkowników. Aby utworzyć użytkownika za pomocą tego polecenia, otwórz terminal i wpisz następujące polecenie:

sudo useradd NAZWA_UŻYTKOWNIKA

Zastąp NAZWA_UŻYTKOWNIKA nazwą użytkownika, którą chcesz utworzyć.

Przykład:

sudo useradd janek

Polecenie useradd utworzy użytkownika o nazwie janek z domyślnymi ustawieniami. Możesz również dodać dodatkowe opcje do polecenia useradd, aby określić dodatkowe informacje o użytkowniku, takie jak jego hasło, domyślną powłokę i grupę główną.

Przykład:

sudo useradd -p haslo123 -g sudo -m -s /bin/bash janek

To polecenie utworzy użytkownika o nazwie janek z następującymi ustawieniami:

  • Hasło: haslo123
  • Grupa główna: sudo
  • Domyślna powłoka: /bin/bash
  • Katalog domowy: /home/janek

Po utworzeniu użytkownika:

Po utworzeniu użytkownika możesz nadać mu uprawnienia do wykonywania określonych zadań. Możesz to zrobić, dodając go do odpowiednich grup. Na przykład, aby dodać użytkownika do grupy sudo, która umożliwia mu uruchamianie poleceń z uprawnieniami administratora, wpisz następujące polecenie:

sudo usermod -aG sudo NAZWA_UŻYTKOWNIKA

Zastąp NAZWA_UŻYTKOWNIKA nazwą użytkownika, którego chcesz dodać do grupy sudo.

Dodatkowe informacje:

  • Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu adduser, wpisz w terminalu:
man adduser
  • Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu useradd, wpisz w terminalu:
man useradd
Polecane wpisy
Docker – Konfiguracja i administracja w systemie Linux
Docker - Konfiguracja i administracja w systemie Linux

Docker - Konfiguracja i administracja w systemie Linux Docker to platforma konteneryzacji, która umożliwia uruchamianie aplikacji w odizolowanych środowiskach zwanych Czytaj dalej