Baza wiedzy Informatyka News

Sieci komputerowe, Protokoły warstwy aplikacji, Metoda GET

GET służy do żądania od serwera danej strony WWW. Jego nagłówek wygląda mniej więcej tak:

GET /but.html HTTP/1.1

Zawiera oprócz nazwy żądanego zasobu, również stosowaną wersję protokołu. Gdy serwer taką wiadomość, takie żądanie odbierze, odpowiada klientowi stosownym komunikatem (nagłówek widoczny poniżej) oraz żądanym zasobem:

HTTP/1.1 200 OK /but.html

W żądaniu GET znajdują się jeszcze takie informacje jak: nazwa hosta (np. wp.pl), nazwa przeglądarki, z jakiej zostało wysłane żądanie, akceptowane przez przeglądarkę typy plików, preferowany język strony czy kodowanie znaków. W odpowiedzi serwera, znajdują się informacje, takie jak: czas serwera, nazwa aplikacji serwera (np. APACHE) czy czas wygaśnięcia dokumentu.

Jeśli z jakiś przyczyn serwer WWW nie może odesłać zasobu, odsyła komunikat błędu, np. 404, który informuje, że żądany zasób nie został znaleziony, lub 403 informujący o zabronionym dostępie do zasobów. Wybrane kody komunikatów i błędów widoczne są w poniższych tabelach.

Kody błędów klienta:

Kod Opis Znaczenie
400 Bad Request Żądanie nie może być obsłużone przez serwer z powodu błędu klienta
401 Unauthorized Żądanie zasobu, który wymaga uwierzytelnienia
403 Forbidden Serwer zrozumiał zapytanie lecz konfiguracja bezpieczeństwa zabrania mu zwrócić żądany zasób
404 Not Found Serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL
405 Method Not Allowed Metoda zawarta w żądaniu nie jest dozwolona dla wskazanego zasobu
406 Not Acceptable Zażądany zasób nie jest w stanie zwrócić odpowiedzi mogącej być obsłużonej przez klienta
407 Proxy Authentication Required Wymagane uwierzytelnienie do serwera pośredniczącego
408 Request Timeout Koniec czasu oczekiwania na żądanie – klient nie przesłał zapytania do serwera w określonym czasie
409 Conflict Żądanie nie może być zrealizowane, ponieważ występuje konflikt z obecnym statusem zasobu
411 Length required Wymagana długość – serwer odmawia zrealizowania zapytania ze względu na brak nagłówka Content-Length w zapytaniu
415 Unsupported Media Type Nieznany sposób żądania – serwer odmawia przyjęcia zapytania, ponieważ jego składnia jest niezrozumiała dla serwera
Czytaj  Tworzenie prostych skryptów PHP: Rozpocznij swoją przygodę z programowaniem w PHP

Kody błędów serwera:

Kod Opis Znaczenie
500 Internal Server Error Wewnętrzny błąd serwera – serwer napotkał problemy, które uniemożliwiły zrealizowanie żądania
501 Not Implemented Serwer nie dysponuje funkcjonalnością wymaganą w zapytaniu
502 Bad Gateway Błąd bramy – serwer – spełniający rolę bramy lub pośrednika – otrzymał niepoprawną odpowiedź od serwera nadrzędnego i nie jest w stanie zrealizować żądania klienta
503 Service Unavailable Usługa niedostępna – serwer nie jest w stanie w danej chwili zrealizować zapytania klienta ze względu na przeciążenie
504 Gateway Timeout Przekroczony czas bramy – serwer – spełniający rolę bramy lub pośrednika – nie otrzymał w ustalonym czasie odpowiedzi od wskazanego serwera HTTP, FTP, LDAP itp. lub serwer DNS jest potrzebny do obsłużenia zapytania
505 HTTP Version Not Supported Nieobsługiwana wersja HTTP – serwer nie obsługuje bądź odmawia obsługi wskazanej przez klienta wersji HTTP
Polecane wpisy
Praca z bazami danych: Kluczowa umiejętność programisty PHP
Praca z bazami danych: Kluczowa umiejętność programisty PHP

Bazy danych są nieodłączną częścią wielu aplikacji webowych, które przechowują i zarządzają dużymi ilościami danych. Praca z bazami danych jest Czytaj dalej

Spadki FPS w grach Windows 11
Spadki FPS w grach Windows 11

Jeśli doświadczasz spadków liczby klatek na sekundę (FPS) w grach na systemie Windows 11, oto kilka sugestii, które mogą pomóc Czytaj dalej