Quid pro quo: Coś za coś
Cyberbezpieczeństwo

Quid pro quo: Coś za coś

Quid pro quo: Coś za coś

Definicja

Quid pro quo to łacińskie wyrażenie, które oznacza „coś za coś”. W kontekście prawnym quid pro quo odnosi się do sytuacji, w której jedna osoba udziela drugiej osobie jakiejś korzyści w zamian za otrzymanie czegoś w zamian.

Quid pro quo: Coś za coś
Quid pro quo: Coś za coś

Zastosowanie

Quid pro quo może być wykorzystywane w różnych sytuacjach, w tym:

 • W prawie pracy: Quid pro quo może być wykorzystywane do określania warunków umów o pracę. Na przykład, pracownik może zgodzić się na obniżenie wynagrodzenia w zamian za uzyskanie innych korzyści, takich jak elastyczne godziny pracy lub więcej urlopu.
  Obraz: Umowa o pracę
 • W prawie cywilnym: Quid pro quo może być wykorzystywane do określania warunków umów cywilnych. Na przykład, dwie firmy mogą zawrzeć umowę, w której jedna firma obiecuje dostarczyć towar lub usługę drugiej firmie w zamian za zapłatę.
  Obraz: Umowa cywilna
 • W prawie karnym: Quid pro quo może być wykorzystywane do określania, czy dana czynność stanowi przestępstwo. Na przykład, jeśli osoba A daje osobie B pieniądze w zamian za to, że osoba B zabije osobę C, czynność ta może stanowić przestępstwo.
  Obraz: Prawo karne

Przykłady

Oto kilka przykładów quid pro quo:

 • Pracownik zgadza się na obniżenie wynagrodzenia w zamian za uzyskanie elastycznych godzin pracy.
 • Dwie firmy zawierają umowę, w której jedna firma obiecuje dostarczyć towar lub usługę drugiej firmie w zamian za zapłatę.
 • Osoba A daje osobie B pieniądze w zamian za to, że osoba B zabije osobę C.

Ważne jest, aby pamiętać, że quid pro quo nie zawsze jest legalne. W niektórych przypadkach quid pro quo może stanowić przestępstwo lub naruszenie umowy.

Polecane wpisy
Jak usunąć wirusa z komputera za darmo
Jak usunąć wirusa z komputera za darmo

Jak usunąć wirusa z komputera za darmo Wirusy to złośliwe oprogramowanie, które może zainfekować komputer i spowodować uszkodzenie danych lub Czytaj dalej