JavaScript: Podstawy pętli
Programowanie

JavaScript: Podstawy pętli

JavaScript: Podstawy pętli

Pętle to potężne narzędzie w języku JavaScript, które pozwala na wielokrotne wykonywanie tego samego kodu. Istnieje kilka rodzajów pętli w JavaScript, a każdy z nich ma swoje zastosowanie.

W tym artykule omówimy podstawowe rodzaje pętli w JavaScript:

 • Pętla for:

Pętla for jest używana do wykonywania kodu określoną liczbę razy. Składa się z trzech części:

* Inicjalizacja: Zmienna sterująca pętlą jest inicjalizowana.
* Warunek: Warunek określa, czy kod w pętli będzie wykonywany.
* Zmiana: Zmienna sterująca pętlą jest zmieniana po każdym wykonaniu kodu.

JavaScript: Podstawy pętli
JavaScript: Podstawy pętli

Przykład:

JavaScript
for (var i = 0; i < 10; i++) {
 console.log(i);
}

Ten kod wydrukuje liczby od 0 do 9.

 • Pętla while:

Pętla while jest używana do wykonywania kodu tak długo, jak warunek jest prawdziwy.

Przykład:

JavaScript
var i = 0;
while (i < 10) {
 console.log(i);
 i++;
}

Ten kod wydrukuje liczby od 0 do 9.

 • Pętla do...while:

Pętla do...while jest podobna do pętli while, ale kod w pętli jest wykonywany co najmniej raz, nawet jeśli warunek jest fałszywy.

Przykład:

JavaScript
var i = 10;
do {
 console.log(i);
 i++;
} while (i < 10);

Ten kod wydrukuje tylko liczbę 10, ponieważ warunek i < 10 jest fałszywy od razu.

Dodatkowe informacje:

 • Istnieją również inne rodzaje pętli w JavaScript, takie jak pętla for...in i pętla for...of.
 • Pętle można zagnieżdżać, aby wykonać bardziej złożone zadania.
 • Należy uważać, aby pętle nie były nieskończone, ponieważ może to doprowadzić do zawieszenia się przeglądarki.

Podsumowując:

Pętle są potężnym narzędziem w języku JavaScript, które pozwala na wielokrotne wykonywanie tego samego kodu. Istnieje kilka rodzajów pętli w JavaScript, a każdy z nich ma swoje zastosowanie. Ważne jest, aby znać podstawowe rodzaje pętli i umieć je używać w swoich programach.

Polecane wpisy
Środowisko programistyczne PHP: Wszystko, co musisz wiedzieć
Środowisko programistyczne PHP: Wszystko, co musisz wiedzieć

Środowisko programistyczne jest niezwykle ważnym elementem dla każdego programisty PHP. To narzędzie dostarcza odpowiedniego zestawu funkcji i usług, które umożliwiają Czytaj dalej