Jak wymusić usunięcie folderu lub pliku w systemie?
Informatyka

Jak wymusić usunięcie folderu lub pliku w systemie?

Jak wymusić usunięcie folderu lub pliku w systemie?

Czasami napotykamy uporczywe pliki lub foldery, których nie da się usunąć standardowymi metodami. W takich sytuacjach przydatne okazują się techniki wymuszania usunięcia. Pamiętaj jednak, że operacje te mogą prowadzić do utraty danych, dlatego stosuj je z rozwagą i tylko wtedy, gdy wyczerpałeś inne możliwości.

Jak wymusić usunięcie folderu lub pliku w systemie?
Jak wymusić usunięcie folderu lub pliku w systemie?

Przyczyny, dla których nie możesz usunąć folderu lub pliku:

 • Plik jest używany przez inny program: Upewnij się, że żaden program nie ma otwartego pliku, którego chcesz się pozbyć. Zamknij wszystkie programy, które mogą z niego korzystać.
 • Uprawnienia do pliku: Sprawdź, czy masz odpowiednie uprawnienia do usuwania plików i folderów. Spróbuj zalogować się jako administrator lub skontaktuj się z administratorem systemu, jeśli nie masz wystarczających uprawnień.
 • Uszkodzony plik lub folder: W rzadkich przypadkach plik lub folder może być uszkodzony, co uniemożliwia jego usunięcie. Spróbuj skopiować dane do innego folderu i usuń je stamtąd.
 • Problem z systemem: Czasami błędy systemowe mogą powodować problemy z usuwaniem plików. Uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie.

Metody wymuszonego usuwania:

1. Eksplorator plików z rozszerzonymi opcjami:

 • Naciśnij klawisze Shift + Del na pliku lub folderze, który chcesz usunąć.
 • Zaznacz opcję “Nie przenosić do kosza, usuń od razu” i kliknij “Usuń”.

2. Wiersz poleceń:

 • Otwórz wiersz poleceń z uprawnieniami administratora.
 • Przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik lub folder.
 • Użyj polecenia del NAZWA_PLIKU.rozszerzenie lub rmdir NAZWA_FOLDERU (zamień odpowiednio na nazwę pliku/folderu).
 • Możesz też użyć polecenia robocopy /MIR /S /XOX /SUBE /COPYALL /SD=SOURCEDEST /TEE SOURCE\LOG.TXT DESTINATION (zamień SOURCE na ścieżkę źródłową, a DESTINATION na ścieżkę docelową).

3. Menedżer zadań:

 • Otwórz Menedżera zadań (Ctrl + Shift + Esc).
 • Przejdź do zakładki “Szczegóły”.
 • Znajdź proces używający pliku lub folderu, którego chcesz się pozbyć.
 • Wybierz proces i kliknij przycisk “Zakończ zadanie”.
 • Spróbuj ponownie usunąć plik lub folder.
Czytaj  Jak usunąć konto Linkedin - poradnik

4. Tryb awaryjny:

 • Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym.
 • W trybie awaryjnym spróbuj usunąć plik lub folder za pomocą jednej z powyższych metod.
 • Uruchom ponownie komputer w normalnym trybie.

5. Oprogramowanie do odzyskiwania danych:

 • Jeśli powyższe metody zawiodą, możesz spróbować użyć oprogramowania do odzyskiwania danych, aby odzyskać dane z pliku lub folderu, a następnie je usunąć.

Dodatkowe wskazówki:

 • Przed użyciem metod wymuszonego usuwania wykonaj kopię zapasową ważnych danych.
 • Upewnij się, że usuwasz właściwy plik lub folder.
 • W razie wątpliwości skonsultuj się z informatykiem.

Pamiętaj:

 • Wymuszone usuwanie plików lub folderów może prowadzić do utraty danych.
 • Stosuj te metody tylko wtedy, gdy wyczerpałeś inne możliwości.
 • Przed rozpoczęciem operacji wykonaj kopię zapasową ważnych danych.
Polecane wpisy
Polecenia sieciowe dla Windowsa

Warto znać podstawowe polecenia związane z IP, gdyż przydadzą się one nam szczególnie, kiedy będziemy chcieli dokonać analizy lub konfiguracji Czytaj dalej

Rowhammer attack to rodzaj ataku side-channel
Rowhammer attack to rodzaj ataku side-channel

Rowhammer attack to rodzaj ataku side-channel, który umożliwia naruszenie integralności danych przechowywanych w pamięci operacyjnej. Atak ten polega na wykorzystaniu Czytaj dalej