Jak przeskanować komputer z wirusów cmd
Informatyka

Jak przeskanować komputer z wirusów cmd

Jak przeskanować komputer z wirusów cmd

Komputery są narażone na różnego rodzaju zagrożenia, w tym wirusy, malware i inne złośliwe oprogramowanie. Aby ochronić swój komputer, ważne jest, aby regularnie go skanować w poszukiwaniu zagrożeń.

Jak przeskanować komputer z wirusów cmd
Jak przeskanować komputer z wirusów cmd

W systemie Windows można użyć wiersza poleceń (cmd) do skanowania komputera w poszukiwaniu wirusów i innego złośliwego oprogramowania.

Aby przeskanować komputer z wirusów cmd, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz Wiersz polecenia.
  2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij Enter:
scannow

To polecenie spowoduje uruchomienie skanowania w trybie rzeczywistym, które przeskanuje cały komputer w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

Jeśli chcesz przeskanować określony folder lub plik, możesz użyć następującego polecenia:

scannow /path:<ścieżka>

Na przykład, aby przeskanować folder o nazwie Downloads, wpisz następujące polecenie:

scannow /path:"C:\Users\<nazwa użytkownika>\Downloads"

Jeśli chcesz przeskanować komputer w trybie offline, możesz użyć następującego polecenia:

start /d "C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -Scan -ScanType 1 -FullScan

To polecenie spowoduje uruchomienie skanowania w trybie offline, które przeskanuje cały komputer, w tym wszystkie pliki i foldery.

Po zakończeniu skanowania wiersz poleceń wyświetli raport z wynikami. Jeśli zostanie wykryta infekcja, wiersz poleceń wyświetli opcje usunięcia złośliwego oprogramowania.

Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących skanowania komputera z wirusów cmd:

  • Przed wykonaniem skanowania w trybie offline upewnij się, że masz dostęp do innego komputera, z którego możesz uruchomić system operacyjny.
  • Jeśli skanowanie w trybie rzeczywistym trwa dłużej niż kilka godzin, możesz przerwać je, naciskając Ctrl+C.
  • Jeśli chcesz skanować komputer w trybie offline przy użyciu innego programu antywirusowego, możesz użyć polecenia start /d "ścieżka do programu antywirusowego" -scan.

Regularne skanowanie komputera w poszukiwaniu zagrożeń to dobry sposób na ochronę swoich danych i prywatności.

Polecane wpisy
Typy przewodów sieci LAN

litery RJ (Registered Jack) – oznacza typ złącza liczba 45 —- określa sposób instalowania przewodów Cztery przewody (od T1 do Czytaj dalej