Informatyka Windows 11

73 przydatne skróty klawiszowe Windows 11

Wielu użytkowników ułatwia sobie życie, posługując się prostymi, znanymi od lat kombinacjami klawiszy, takimi jak Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + Z, Alt + F4, Alt + Tab, Ctrl + Alt + Delete, F2 i paroma innymi. W rzeczywistości jednak obsługiwanych jest znacznie więcej skrótów klawiaturowych. Wiele z nich w świetny sposób może wspomóc naszą produktywność. Większość obecna jest w systemie od wielu lat, a niektóre przyjdzie nam przetestować dopiero w Windows 11. Oto ich lista.

Podstawowe skróty klawiszowe w Windows 11

 • Ctrl + A: Zaznacz wszystkie elementy w oknie (lub na pulpicie czy innym bieżącym obszarze).
 • Ctrl + C albo Ctrl + Insert: Skopiuj zaznaczone elementy.
 • Ctrl + V albo Shift + Insert: Wklej zaznaczone elementy.
 • Ctrl + X: Wytnij zaznaczone elementy.
 • Ctrl + Z: Cofnij ostatnie działanie.
 • Ctrl + Y: Powtórz ostatnie działanie.
 • Ctrl + N: Otwórz nowe okno Eksploratora z tą samą ścieżką folderu, co w bieżącym oknie.
 • Klawisz Windows + F1: Wyszukaj pomoc systemu Windows w Bing w domyślnej przeglądarce.
 • Alt + F4: Zamknij bieżące okno lub aplikację.
 • Alt + Tab: Przełączaj się między otwartymi oknami lub aplikacjami.
 • Shift + Delete: Trwale usuń zaznaczony element (z pominięciem Kosza).

Menu Start i pasek zadań

 • Klawisz Windows albo Ctrl + Esc: Otwórz menu Start.
 • Klawisz Windows + X: Otwórz “sekretne” menu Start.
 • Klawisz Windows + T: Przełączaj się między aplikacjami na pasku zadań.
 • Klawisz Windows + [Liczba]: Otwórz aplikację przypiętą na [Liczba] pozycji na pasku zadań.
 • Klawisz Windows + Alt + [Liczba]: Otwórz menu kontekstowe (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) dla aplikacji przypiętej na [Liczba] miejscu na pasku zadań.
 • Klawisz Windows + D: Pokaż lub ukryj pulpit (Klawisz Windows + (,) pokaże pulpit do chwili zwolnienia przycisków).
Czytaj  Plik stronicowania w systemie Windows 11: Co to jest i jak go skonfigurować?

Zrzuty ekranu

 • PrtScn (Print Screen): Wykonaj zrzut ekranu całego ekranu i skopiuj go do schowka.
 • Klawisz Windows + PrtScn: Wykonaj zrzut ekranu całego pulpitu i od razu zapisz go w folderze (Obrazy > Zrzuty ekranu).
 • Klawisz Windows + Shift + S: Otwórz Narzędzie Wycinanie, aby wykonać zrzut całego ekranu lub jedynie wycinka.

Okna, Asystent przyciągania i pulpity wirtualne

 • Klawisz Windows + M: Zminimalizuj wszystkie otwarte okna.
 • Klawisz Windows + Shift + M: Przywróć zminimalizowane okna.
 • Klawisz Windows + Home: Zminimalizuj wszystkie okna poza obecnie zaznaczonym/aktywnym.
 • Klawisz Windows + Strzałka w górę: Zmaksymalizuj wybrane okno.
 • Klawisz Windows + Shift + Strzałka w górę: Zmaksymalizuj aktywne okno w pionie, zachowując jego szerokość.
 • Klawisz Windows + Strzałka w dół: Zminimalizuj wybrane okno.
 • Klawisz Windows + Strzałka w lewo: Przyciągnij wybrane okno do lewej połowy ekranu.
 • Klawisz Windows + Strzałka w prawo: Przyciągnij wybrane okno do prawej połowy ekranu.
 • Klawisz Windows + Alt + Up: Przyciągnij wybrane okno do górnej połowy ekranu.
 • Klawisz Windows + Alt + Down: Przyciągnij wybrane okno do dolnej połowy ekranu.
 • Klawisz Windows + Shift + Strzałka w lewo albo Strzałka w prawo: Przenieś wybrane okno na lewy albo prawy monitor.
 • Klawisz Windows + Tab: Otwórz Widok zadań (pulpity wirtualne).
 • Klawisz Windows + Ctrl + D: Dodaj nowy pulpit wirtualny.
 • Klawisz Windows + Ctrl + Strzałka w prawo: Przejdź do następnego pulpitu wirtualnego (w prawo).
 • Klawisz Windows + Ctrl + Strzałka w lewo: Przejdź do następnego pulpitu wirtualnego (w lewo).
 • Klawisz Windows + Ctrl + F4: Zamknij bieżący pulpit wirtualny.

Skróty z klawiszem Windows

 • Klawisz Windows + A: Otwórz Centrum akcji.
 • Klawisz Windows + S: Otwórz Cortanę w trybie tekstowym (Klawisz Windows + Q robi to samo.)
 • Klawisz Windows + C: Otwórz Cortanę in trybie słuchania (jak powiedzenie “Hey, Cortana”).
 • Klawisz Windows + E: Otwórz Eksplorator plików.
 • Klawisz Windows + F: Otwórz Centrum opinii.
 • Klawisz Windows + Ctrl + F: Wyszukiwanie komputerów w sieci.
 • Klawisz Windows + G: Otwórz Game bar.
 • Klawisz Windows + H: Otwórz pasek Udostępnij..
 • Klawisz Windows + I: Otwórz Ustawienia.
 • Klawisz Windows + K: Otwórz pasek Połącz (dla urządzeń Bluetooth lub Miracast).
 • Klawisz Windows + L: Zablokuj komputer.
 • Klawisz Windows + O: Zablokuj orientację ekranu.
 • Klawisz Windows + P: Otwórz pasek prezentowania lub transmitowania.
 • Klawisz Windows + R: Otwórz okno polecenia Uruchom.
 • Klawisz Windows + U: Otwórz centrum dostępności (ułatwień dostępu).
 • Klawisz Windows + W: Otwórz obszar roboczy funkcji Windows Ink.
 • Klawisz Windows + (+) albo (-): Przybliż i oddal za pomocą Lupy.
 • Klawisz Windows + Esc: Zamknij narzędzie Lupa.
Czytaj  Tajne opcje Gmail: Wykorzystaj pełen potencjał swojej skrzynki odbiorczej

Klawisze funkcyjne

 • F2: Zmień nazwę zaznaczonego elementu.
 • F3: Szybko wyszukaj pliki w Eksploratorze plików.
 • F4: Zaznacz pasek adresu w Eksploratorze plików.
 • F5: Odśwież bieżące okno.
 • F6: Przechodź między elementami (karty, przyciski, wyszukiwanie) w oknie lub na pulpicie.
 • Alt + F8: Pokaż hasło logowania na ekranie startowym.
 • F10: Aktywuj pasek menu bieżącego okna.

Wiersz polecenia

 • Ctrl + C albo Ctrl + Insert: Skopiuj zaznaczony tekst do schowka.
 • Ctrl + V albo Shift + Insert: Wlej skopiowany tekst do Wiersza polecenia.
 • Ctrl + A: Zaznacz cały tekst w bieżącym wierszu. Jeśli bieżący wiersz nie ma tekstu, wybrany zostanie cały tekst w Wierszu poleceń.
 • Ctrl + Strzałka do góry albo do dołu: Przewiń ekran o jedną linijkę w górę/w dół.
 • Ctrl + F: Przeszukaj Wiersz polecenia w okienku “Znajdowanie”.
 • Ctrl + M: Wejdź w tryb oznaczania (pozwala zaznaczać tekst myszą).
 • Shift + Strzałka do góry albo do dołu: Przesuń kursor w górę lub w dół i zaznacz tekst.
 • Shift + Strzałka w lewo albo w prawo: Przesuń kursor w lewo lub w prawo (o jeden znak) i zaznacz tekst.
 • Ctrl + Shift + Strzałka w lewo albo w prawo: Przesuń kursor w lewo lub w prawo (o jedno słowo) i zaznacz tekst.
 • Shift + Page Up albo Page Down: Przesuń kursor w górę lub w dół (o jeden ekran) i zaznacz tekst.
 • Shift + Home albo End: Przesuń kursor do początku lub końca bieżącego wiersza i zaznacz tekst.
 • Ctrl + Shift + Home/End: Przesuń kursor do początku lub końca bufora ekranu i zaznacz tekst.
Polecane wpisy
Uwalnianie miejsca na dysku w Windows
Uwalnianie miejsca na dysku w Windows

Uwalnianie miejsca na dysku w Windows System Windows z czasem gromadzi pliki, które mogą zajmować dużo miejsca na dysku twardym. Czytaj dalej