Udostępnianie repozytoriów Git

Podstawy Systemu Kontroli Wersji: Git na Linuxie

System kontroli wersji (VCS) to narzędzie, które pomaga w zarządzaniu zmianami w plikach i folderach. VCS umożliwia śledzenie zmian w czasie, cofanie się w czasie i udostępnianie zmian innym osobom. Git to rozproszony system kontroli wersji, który jest popularny wśród…