Ogólne skróty

Przydatne skróty klawiszowe w Windows 11

Oto obszerna lista przydatnych skrótów klawiszowych w systemie operacyjnym Windows 11: Ogólne skróty: Win + D: Przełączanie między trybem pełnoekranowym a trybem pulpitu (Show Desktop). Win + E: Otwarcie Eksploratora plików. Win + L: Zablokowanie komputera i wyświetlenie ekranu logowania….