Standardy formatów plików PDF, JPEG, MP3, DOCX, XLS, PPT, TIFF, GIF, PNG, WAV, OGG, FLAC

Standardy formatów plików to zbiór reguł i procedur, które określają sposób zapisywania danych w pliku. Dzięki standardom formatów plików możliwe jest przechowywanie i wymiana danych między różnymi urządzeniami i systemami operacyjnymi. Do najważniejszych standardów formatów plików należą: PDF (Portable Document…