Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

NIK o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni RP

W dniu dzisiejszym Najwyższa Izba Kontroli opublikowała materiały z kontroli na temat realizacji przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. Została przeprowadzona w okresie od 02.06.2014 r. do 05.12.2014 r., a kontrolą objęto 8 podmiotów państwowych, którym…