Kontrolowanie poziomu długu publicznego

Dług publiczny

Dług publiczny to kwota, którą rządy i inne władze publiczne pożyczają od innych krajów, instytucji finansowych oraz osób prywatnych, aby sfinansować swoje wydatki. Dług publiczny jest zobowiązaniem państwa do spłacenia pożyczki w określonym czasie, z dodatkowymi kosztami w postaci odsetek….

Opublikowane w Redakcja