Konfiguracja ograniczająca dostęp do serwera do określonych hostów

Konfiguracja SSH w Linux

Konfiguracja SSH w Linux SSH (Secure Shell) to protokół sieciowy, który zapewnia bezpieczne połączenie pomiędzy dwoma komputerami w sieci. SSH jest często używany do zdalnego zarządzania serwerami, ale może być również używany do innych celów, takich jak przesyłanie plików lub…