JavaScript

Standardy programowania Java, Python, C++, JavaScript, C#, PHP, Ruby, Swift

Standardy programowania to zbiór reguł i procedur, które określają sposób pisania kodu źródłowego w danym języku programowania. Dzięki standardom programowania możliwe jest tworzenie kodu, który jest czytelny, łatwy w utrzymaniu i kompatybilny z innymi programami. Do najważniejszych standardów programowania należą:…