Jakie są rodzaje otaczających linków

Otoczające linki

Otoczające linki (ang. surrounding links) to termin określający grupę linków prowadzących do jednej strony internetowej, które znajdują się w pobliżu siebie. Mogą one występować na tej samej stronie lub na różnych stronach internetowych. Otoczające linki są ważnym czynnikiem rankingowym w…