Inflacja to proces

Inflacja to proces wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce

Inflacja to proces, który jest znany każdemu, kto kupuje towary i usługi w gospodarce. Polega on na wzroście ogólnego poziomu cen, który ma wpływ na wszystkie aspekty życia ekonomicznego kraju. Inflacja jest zjawiskiem, które może być zarówno korzystne, jak i…

Opublikowane w Redakcja