HTML5

HTML5

Czym jest HTML5? HTML5 jest oficjalnym następcą HTML 4.01, który już dawno był mocno przestarzały, jak na obecne standardy wyszukiwarek (został przyjęty w standardy przez W3C w 1999 roku). Wprawdzie pomiędzy HTML4.01 a HTML5 pojawił się XHTML, ale nie był…

HTML5

Ludzie dążą do doskonałości. To fakt niezaprzeczalny i naturalny. Wszystkie dziedziny życia są stale udoskonalane, by mogły nieść ułatwienie i większe możliwości. W ostatnich latach dotyka to w największej mierze wszelkich usług informatycznych. Jest to oczywiście związane z tym, że…