automatyczne dodawanie użytkowników

Skrypt w bash pod Linuxa do automatycznego dodawania użytkowników

Oto skrypt w bash pod Linuxa do automatycznego dodawania użytkowników: Bash #!/bin/bash # Pobieramy dane o użytkowniku z wiersza poleceń nazwa_uzytkownika=$1 haslo_uzytkownika=$2 grupa_uzytkownika=$3 # Sprawdzamy, czy użytkownik o podanej nazwie już istnieje if id $nazwa_uzytkownika > /dev/null 2>&1; then echo…