Analiza rynku i segmentacji

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji, znana również jako analiza konkurencyjna, odnosi się do procesu badania i oceny działań, strategii i pozycji konkurencyjnych firm w branży, w której działa dana firma. Celem analizy konkurencji jest zrozumienie mocnych i słabych stron konkurencji, identyfikacja trendów rynkowych…

Opublikowane w Redakcja