Mamy: 18284 stron.
MENU

Falowniki VLT 2800

Falowniki VLT 2800 Zakład produkcji silników w zakresie mocy 10—100 kW. Przy produkcji dużej liczby silników lecz w małych seriach stosuje się niekiedy specjalną organizację produkcji. Polega ona na tym, że cały asortyment produkcyjny dzieli się na kilka grup ale nie w/g ciężarów lub wielkości mechanicznych, lecz według ich charakterystycznych cech, np. silniki asynchroniczne dźwigowe łączy się w jedną grupę, silniki przeciwwybuchowe — w drugą grupę itd. Do produkcji silników każdej z tych grup wyznacza się oddzielne wydziały produkcyjne, którym powierza się możliwie największy zakres prac przy wykonywaniu danego asortymentu. Takie wydziały wykonują przede wszystkim obróbkę mechaniczną, zwojenie stojanów i wirników oraz montaż. Natomiast procesy produkcyjne wymagające kosztownych urządzeń powinny się odbywać w działach wspólnych dla wszystkich grup silników produkowanych w zakładzie. Procesami tymi są np.: tłoczenie blach, zalewanie wirników w promach oraz nasycanie uzwojeń. W przypadku zastosowania do wyrobu wałów specjalnych kopiarek, można również i obróbkę wałów wykonywać w dziale wspólnym dla całego asortymentu.nWydziały produkcyjne w takim zakładzie można umieszczać np. w oddzielnych halach. Kierownik wydziału w tym przypadku ma pod swoją opieką produkcję nie tylko wszystkich podstawowych elementów danego silnika, lecz również produkcję mniejszych części, jak np.: prętów uzwojenia wirnika, cewek itp. Dzięki temu ma on możność w ramach swego wydziału dopilnować terminowego wykonania wszystkich części.

Szczegóły strony www.falownik.biz:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »