Mamy: 18529 stron.
MENU

Falowniki Sinamics

Falowniki Sinamics Większość stacji energoelektrycznych średniego napięcia w energetyce zawodowej nie ma stałej obsługi. W przypadku, gdy w stacji bez obsługi zastosowana zostanie bateria akumulatorów, nie można jej ładować okresowo, tzn. po wyładowaniu, lecz trzeba przejść na system tzw. ciągłego doładowywania. Natężenie prądu stałego doładowania powinno być równe natężeniu prądu pobieranego z baterii akumulatorów przez stałe odbiory obwodów wtórnych plus prąd samo rozładowania baterii. Zwiększenie natężenia prądu stałego doładowania ponad wymaganą wartość zapewni wprawdzie pełne naładowanie baterii, ale doprowadzi do rozkładu wody w kwasie siarkowym i w konsekwencji do nad-miernego jego stężenia. Poziom kwasu może się znacznie obniżyć, powodując zmniejszenie powierzchni czynnej ogniw, co oczywiście wpływa na obniżenie ich pojemności i zwiększenie oporu wewnętrznego. Natomiast zbyt małe natężenie prądu doładowywania może spowodować rozładowanie baterii akumulatorów do poziomu niebezpiecznego dla ogniw. Stąd widać, jak bardzo ważne jest dopilnowanie prawidłowego ładowania baterii. Biorąc pod uwagę, że doraźna kontrola stacji jest dokonywana przez brygady pogotowia lub personel placówek sieciowych, a zatem personel nie w pełni przygotowany fachowo do zwracania uwagi na takie rzeczy, które mogą być jedynie zauważone przez pracowników bardziej wykwalifikowanych, można sobie wyobrazić, na jakie trudności napotyka konserwacja baterii. Autor zetknął się np. z baterią, której prąd ładowania był dziesięć razy większy od prądu wymaganego przez instrukcję firmową baterii oraz instrukcję obsługi obwodów wtórnych rozdzielni.

Szczegóły strony www.falownik.org:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »