Mamy: 25867 stron.
MENU

M-Faktor.pl

M-Faktor.pl Cesja (przelew) jest umową cywilnoprawną, która przenosi prawo do wierzytelności z wierzyciela na osobę trzecią zwaną cesjonariuszem. Cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością – prawa do odsetek, zabezpieczenia, oraz ryzyka z nią związane – niewypłacalność dłużnika. Cesję wierzytelności w polskim prawie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Cesji może podlegać cała wierzytelność albo jej część. Przedmiotem cesji mogą być wszystkie wierzytelności, z wyjątkiem tych, których cesja jest zabroniona przez prawo. Dłużnik nie musi wyrażać zgody na dokonanie cesji. Cesja prowadzi do zmiany wierzyciela, dług dłużnika nie zmienia się. W praktyce wygląda to tak, że po dług za niezapłaconą fakturę za jakąś usługę lub towar zgłasza się inna osoba niż ta, z którą dłużnik podpisał umowę.

Co powinna zawierać prawidłowo sporządzona cesja?
- datę i miejsce zawarcia umowy,
- określenie stron umowy - cedenta (obecnego wierzyciela) i cesjonariusza (przyszłego wierzyciela),
- oświadczenie cedenta o tym, że wierzytelność przysługuje właśnie jemu oraz wskazanie jej tytułu,
- zapis o dokonaniu przelewu wierzytelności,
- określenie momentu przeniesienia wierzytelności,
- określenie ceny wierzytelności,
- klauzulę o obowiązku poinformowania dłużnika,
- załącznik w postaci dokumentu, z którego wynika powstanie wierzytelności.

Szczegóły strony m-faktor.pl:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »