Wyłączenie listowania plików za pomocą .htaccess

Serwer WWW posiada zdefiniowane w swojej konfiguracji pliki od których rozpoczyna renderowanie strony. Najczęściej są to pliki o nazwie index.php, index.html. Jeżeli w oknie przeglądarki zostanie podany odnośnik do katalogu, w którym nie znajduje się taki plik indeksu to wylistowana zostanie zawartość tego katalogu w postaci listy katalogów i plików.

Nie jest to pożądane zachowanie we wszystkich przypadkach. Poniżej opisane zostały sposoby w jaki sposób można wyłączyć listowanie zawartości katalogu.

1. Najprostszym sposobem na wyłączenie listowania danego katalogu jest utworzenie w nim pliku index.html. Plik ten może być pusty. Chodzi oto, aby serwer WWW go rozpoznał i zwrócił pustą białą stronę zamiast listy katalogów i plików. Niestety sposób ten jest uciążliwy w przypadku dużej listy katalogów.

2. Drugim znacznie lepszym sposobem, jest zmiana lokalnej konfiguracji serwera Apache poprzez plik „.htaccess”:

a) Całkowite wyłączenie listowania plików dla wszystkich podkatalogów w danym katalogu – w tym celu do pliku „.htaccess” należy podać poniższą linijkę:

Options -Indexes

Spowoduje to całkowite wyłączenie listowanie plików i katalogów i zwracanie błędu „403 Forbidden”

b) Wyłączenie listowania określonych plików/katalogów – w pliku „.htaccess” należy dodać następującą linijkę:

IndexIgnore nazwa_pliku

Leave a Reply