Inne News

Wycinka drzew – przyczyny i wpływ na przyrodę

Gdy świat stara się spowolnić tempo zmian klimatycznych, chronić dziką przyrodę i zapewnić utrzymanie miliardom ludzi, drzewa nieuchronnie stanowią istotną część odpowiedzi. Jednak masowe niszczenie drzew – wylesianie – trwa nadal, poświęcając długoterminowe korzyści płynące z drzewostanu na rzecz krótkoterminowych zysków.

Rolnictwo, wypas zwierząt gospodarskich, górnictwo i wiercenia stanowią łącznie ponad połowę wszystkich przypadków wylesiania. Działalność człowieka ma szczególne znaczenie.

Praktyki leśne, pożary i, w niewielkiej części, urbanizacja odpowiadają za resztę. W Malezji i Indonezji lasy są wycinane, aby zrobić miejsce dla produkcji oleju palmowego, który można znaleźć we wszystkim, od szamponu po słoną porcelanę. W Amazonii, hodowla bydła i gospodarstwa rolne – zwłaszcza plantacje soi – są głównymi winowajcami.

Wyręby, które dostarczają na świat produkty z drewna i papieru, również ścinają niezliczone ilości drzew każdego roku. Drwale, z których część działa nielegalnie, budują również drogi, aby uzyskać dostęp do coraz bardziej oddalonych lasów, co prowadzi do dalszego wylesiania. Lasy są również wycinane w wyniku rosnącego rozrostu miast, gdy tereny są zagospodarowywane pod budowę domów.

Nie wszystkie wylesienia są celowe. Niektóre z nich są spowodowane połączeniem czynników ludzkich i naturalnych, takich jak pożary i nadmierny wypas, które mogą uniemożliwić wzrost młodych drzew.

Dlaczego ma to znaczenie i co można zrobić
Wycinka drzew ma wpływ na ludzi i zwierzęta zamieszkujące tereny, na których wycina się drzewa, a także na cały świat. Około 250 milionów ludzi żyjących w lasach i na obszarach sawanny jest od nich uzależnionych pod względem utrzymania i dochodów – wielu z nich należy do ubogiej ludności wiejskiej na świecie. Osiemdziesiąt procent zwierząt i roślin lądowych na Ziemi żyje w lasach, a wylesianie zagraża takim gatunkom jak orangutan, tygrys sumatrzański i wiele gatunków ptaków. Usuwanie drzew pozbawia lasy części ich baldachimu, który blokuje promienie słoneczne w ciągu dnia i zatrzymuje ciepło w nocy. To zaburzenie prowadzi do bardziej ekstremalnych wahań temperatury, które mogą być szkodliwe dla roślin i zwierząt.

Jednak skutki wylesiania sięgają znacznie dalej. Na przykład południowoamerykańskie lasy deszczowe wpływają na regionalne, a być może nawet globalne cykle wodne i są kluczowe dla zaopatrzenia w wodę brazylijskich miast i sąsiednich krajów. Amazonia faktycznie pomaga dostarczać wodę do niektórych rolników uprawiających soję i hodowców bydła, którzy wycinają lasy. Utrata czystej wody i bioróżnorodności wszystkich lasów może mieć wiele innych skutków, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dotykając nawet Twojej porannej filiżanki kawy.

Jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, wycinanie drzew zarówno dodaje dwutlenku węgla do powietrza, jak i usuwa zdolność do pochłaniania istniejącego dwutlenku węgla. Według Światowego Instytutu Zasobów, gdyby wylesianie lasów tropikalnych było państwem, zajęłoby ono trzecie miejsce pod względem emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla, za Chinami i Stanami Zjednoczonymi.

Udostępnij wpis: