Włączenie kompresji gzip dla http, mod_deflate

W celu uruchomienia kompresji gzip dla protokołu http wystarczy dodać do pliku .htaccess następujący fragment:

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
</IfModule>

Powyższy fragment kodu uruchamia kompresję gzip dla następujących typów plików:

– Pliki tekstowe
– Pliki HTML
– Pliki CSS
– Pliki JavaScriptu.

Jeśli dodamy ten fragment do pliku .htaccess znajdującego się w głównym katalogu “public_html” to kompresja zostanie włączona dla wszystkich domen podpiętych w tym katalogu.

Włączenie kompresji gzip dla http, mod_deflate
Rating: 5 1
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz