Jak wyjść z filtra za nienaturalne linki?

Najprostsza odpowiedź – poprawić elementy, które skutkowały nałożeniem filtra. Tutaj pojawia się jednak często problem – które to elementy i jak zrobić to szybko?

Pierwszy element – diagnoza filtra witryny

Aby odpowiedzieć na pytanie jak wyjść z filtra Google, należy określić z jakim problemem mamy do czynienia.

Diagnoza w przypadku filtra powinna obejmować badanie statystyk – zarówno z narzędzi udostępnianych przez Google (Analytics, GWT) jak i zewnętrznych aplikacji badających profil linków, strukturę domeny i treści.

Badanie statystyk umożliwia oszacowanie zakresu spadków, ich okresu – i określić jaki filtr Google sprawia problem

Audyt witryny oraz linków pozwala wskazać elementy mogące być powodem filtra. Warto pamiętać, że w przypadku algorytmu jak Panda oceniana jest jakość witryny – witryna może otrzymać gorszy wynik nie za celowe działania, błędy ale niekorzystne rozwiązania ze względu na użytkownika, jakość treści. Zdejmowanie filtra Google jest zawsze sprawą indywidualną dla witryny.

Usuwanie niekorzystnych rozwiązań mogących powodować filtr

  • W przypadku filtra ze elementy na stronie, aby wyjście z filtra Google było możliwe konieczne jest poprawienie wadliwych rozwiązań – w zależności od przyczyn działania mogą obejmować usunięcie określonych sekcji witryny, zmianę sposobu prezentacji treści, stworzenie unikalnych treści/rozbudowę witryny, poprawę błędów SEO związanych z najważniejszymi sekcjami, oraz indeksacja witryny.
  • Wyjście z filtra Google dotyczącego linków, powinno obejmować fizyczne usunięcie szkodliwych linków, ewentualne skorzystanie z narzędzia Disavow Tool wraz z budowa dobrego i mocnego profilu linków. Należy pamiętać, że w przypadku linków, Google musi zaktualizować swoje dane, ponownie odwiedzić miejsca z których usunięto linki. Dlatego zdejmowanie filtra Google, gdy mamy do czynienia z głębokimi linkami, może trwać dłużej.

Wyjście z filtra Google (algorytmicznego)  jest możliwe po naprawieniu określonych błędów, aktualizacji stron w indeksie wyszukiwarki oraz aktualizacji algorytmu odpowiedzialnego za filtr Google.