Ile linków wychodzących z serwisu jest akceptowalne przez Google?

Matt Cutts z Google bardzo fajnie wyjaśnia, jakie jest obecnie podejście Google do ilości linków umieszczonych na pojedynczej stronie. Przeczytaj mój skrótowy transkrypt filmu poniżej.

Przez długi czas jedną z wytycznych Google w zakresie właściwej ilości linków umieszczonych na danej pojedynczej stronie serwisu: było 100 linków.
Stanowisko to zmieniło się uwzględniając to, że Google może obecnie przetworzyć większe ilości plików i więcej linków.

Matt Cutts wskazuje, że nie ma obecnie ograniczeń w zakresie ilości linków, a jedynie powinna to być rozsądna liczba.

Jakie strony dobrze są postrzegane przez Google pomimo posiadania dużej ilości linków

Nadal pozostaje w mocy wymaganie, aby dana strona internetowa posiadała wartościową, przydatną treść. Również im więcej linków ona zawiera tym powinna również posiadać więcej treści.

Potencjalne wady posiadania dużej ilości linków

Choć Google przetworzy obecnie bez problemu dużą liczbę linków na danej stronie witryny internetowej, to PR (Page Rank) takiej strony jest dzielony pomiędzy linki z niej wychodzące. Czyli im więcej takich linków, tym w większym stopniu przekazujesz PR swojej strony do stron trzecich, z którymi linkujesz.

A atrybut „nofollow”

Nadanie linkowi atrybutu „nofollow” jest jasnym przekazem dla robotów wyszukiwarek, że taki link nie przekazuje PR. Co o tym sądzi Matt – przeczytasz w tym ciekawym artykule.